p690 60P5H2V0 gun

From LifeWiki
Jump to navigation Jump to search
p690 60P5H2V0 gun
x = 871, y = 854, rule = B3/S23 21b2o$21b2o5$844b2o$844b2o$21b3o$20bo3bo$844bo$19bo5bo817b3o$19b2o3b2o 816bo3bo$844bo$38b4o799bo5bo$22bo6b2o6b2o2bo14b2o783bo5bo$21bobo5b2o5b 2o2bo15b2o784bo3bo$21bobo13bo2bo802b3o$17bo3bo16b2o46b2o$14b4o3bo64b2o $6b2o5b4o4bo2bo13b2o776b2o2bobo$6b2o5bo2bo4bo2bo12bo2bo768b2o4b3obo3bo 12b2o$13b4o5b2o12b2o2bo15b2o751b2o3b2o6bo13b2o$14b4o19b2o2bo14b2o757bo b5o$17bo20b4o774b3o31b2o$86bo742bobo3bobo10bo2bo7bo$85b3o728b3o12bo3bo 11bo7b2o3bo$51b2o32b3o727bob5o5bo11bo7bo6bo5bo$15b2o5b2o26b4o7b2o746b 2o3b2o6bo3bo3bo5bo3bo6bo7b5o$15b2o5b2o25bobobo6bo2b2o11b2o5b2o3b2o719b 2o4b3obo3bo3bo11bo8bo2bo$49b2ob3o4b6o11b2o5b2o3b2o726b2o2bobo8bo3bo14b 2o$52b2obo5b4o30bo733bobo3bobo$52b2obo39b2o$16bo5bo63bo3b2o4b2o8b2o10b 2o729b2o$15b3o3b3o28b2obo29bobo2b2o4b3o7b2o10b2o728bo2bo$14b2o2bobo2b 2o27b2obo5b4o20bobo2b2o4b2o750bo$14b2ob2ob2ob2o26bo2bo4b6o11b2o8bo8b2o 751bo$17b2ob2o30b2o6bo2b2o11b2o17bo665b2o85bobo$15bobo3bobo28b2o7b2o 698b2o85bobo$14bo2bo3bo2bo736b2o86bo$17bo3bo740bo$14bobo5bobo66b2o668b obo$15bo7bo67b2o668bobo82b2o3b2o$762bo83bo5bo$117b3o$22bo93bo3bo726bo 3bo$21bobo91bo5bo5bobo629b2o3b2o82b3o10b2o$116bo3bo4bo3bo629bobobobo 94bo3bo$19bo5bo91b3o5bo12b2o620b5o94bo5bo3b2o$22bo94b3o4bo4bo8b2o621b 3o95bo3bob2o2b2o$19b2o3b2o58b3o3b3o32bo623bo12bo96bo5bo$83bo2bo3bo2bo 31bo3bo617b4o109bo3bo$83b2obo3bob2o33bobo611b2o3bobob2o109b2o$741b2o2b o2bob3o$19b2o3b2o720bobob2o$15b2o5bo724b4o$15b2o2bo5bo97b2o624bo104b2o $123b2o672b2o55b2o$21bobo773bo$22bo764b2o6bobo$12bo104bo5bo613b2o17b2o 28bobo5b3o$11b2o8bo94b3o3b3o612b2o15bo2bo18b2o7bo6b3o$10b2o4b2o2bobo 25bo67bob2ob2obo612b2o23b3o11b2o7bo2bo2bo2bo$2o7b3o4b2o2bobo25b3o64b2o 7b2o612bo20bobo3bo19bo6b2o$2o8b2o4b2o3bo29bo63b2o7b2o611bobo14b2o3bobo 3bo20bobo$11b2o37b2o63b3o5b3o611bobo23b2o22b2o58b3o3b3o$12bo104b3ob3o 614bo19bo3bo83bo2bo3bo2bo$18b2o3b2o27b3o64bobo724b2obo3bob2o$18b2o3b2o 27b3o29b2o5b2o23bo2bobo2bo$84b2o5b2o22bo2bo3bo2bo609b2o3b2o$20b3o93b2o 5b2o610bobobobo14b2o5b2o$20b3o713b5o93b2o5b2o$21bo28b2o3b2o680b3o15bo 9bo68b2o5b2o$51b5o669bo12bo16bo3bobo3bo$52b3o668b4o28bo3bobo3bo$53bo 663b2o3bobob2o28bobo3bobo$143b2o572b2o2bo2bob3o28bo5bo$143b2o577bobob 2o106b3o3b3o$20b2o701b4o107bo2bobo2bo$20b2o703bo107bo3bobo3bo$739bo94b o2bobo2bo$739bo96bo3bo$834b2o5b2o$52b2o62b2o5b2o607b2o99b3o5b3o3b2o5b 2o$52b2o62b2o5b2o607b2o2b2o3b2o90b3o5b3o3b2o5b2o2$142b3o$141bo3bo610b 2o5b2o$140bo5bo609b2o5b2o$140bo5bo5bo681b3o$143bo6bobo583b2o3b2o91b3o$ 141bo3bo3bobo11b2o668b5o$142b3o3bo2bo11b2o667b2o3b2o$143bo5bobo587bo 92b2o3b2o$150bobo586bo$152bo548b2o$701b2o$732bo7bo91b2o3b2o$732b2o5b2o 91b2o3b2o2b2o$148b2o582b3o3b3o92b5o3b2o$148b2o584b2ob2o95b3o$734bo3bo 95b3o$731b2o7b2o$731b2o7b2o107bo$79b2o620b3o31bobo68b2o40b4o$79b2o619b o3bo26bo2bo3bo2bo64b2o39b2obobo$699bo5bo26b3o3b3o105b3obo2bo2b2o$699b 2obob2o141b2obobo3b2o$142bo5bo545bo153b4o$141b3o3b3o543bobo140bo12bo$ 140b2obo3bob2o27b2o501b2o9bo3b2o4bo29b2o5b2o94b3o$178b2o501b2o9bo3b2o 3bobo28b2o5b2o93b5o$178b2o512bo3b2o3bobo129bobobobo$143bo3bo30bo514bob o6bo102b3o25b2o3b2o$143bo3bo29bobo514bo109bo3bo$177bobo623bo5bo$77b2o 3b2o94bo624b2obob2o26bo$68bobo8b3o732bo20bobo$68bo2bo6bo3bo613b2o115bo bo19bobo$59b2o10b2o6bobo93b2o3b2o514b2o108bo4b2o3bo9b2o8bo$59b2o8bo3b 2o5bo94bobobobo623bobo3b2o3bo9b2o8b2o$64b2o5b2o103b5o624bobo3b2o3bo19b 2o$63bo4bo2bo105b3o626bo6bobo20b2o$68bobo107bo12bo622bo$190b4o$189b2ob obo3b2o$141b2o5b2o38b3obo2bo2b2o497bo5bo$74b2o24bobo38b2o5b2o39b2obobo 501b3o3b3o83bo22b2o$74b2o23bo2bo87b4o501bo2b2ob2o2bo81bobo6bo14bo2bo$ 98b2o10b2o79bo503b3o5b3o69b2o9bo3b2o3bobo6b3o$90bo5b2o3bo8b2o555b2o 106b2o9bo3b2o3bobo5bo3bobo$89bobo6b2o5b2o560b2o117bo3b2o4bo6bo3bobo3b 2o$75bo5bo6bo3bo6bo2bo4bo679bobo14b2o$74b3o3b3o6b3o8bobo80b2o16b2o585b o17bo3bo$73b2o2bobo2b2o3b2o3b2o89b2o16b2o590b2obob2o$73b2ob2ob2ob2o26b 2o556bo124bo5bo$76b2ob2o29b2o555bobo124bo3bo$74bobo3bobo583bo3bo124b3o 6b2o5b2o$73bo2bo3bo2bo583b3o$76bo3bo584b2o3b2o131bo9bo$73bobo5bobo116b 3o600bo3bobo3bo$74bo7bo27b3o86b2ob2o566b2o31bo3bobo3bo$110b3o86b2ob2o 566b2o32bobo3bobo$109bo3bo85b5o453bobo145bo5bo$198b2o3b2o451bo2bo4bo$ 90b2o16b2o3b2o532b2o6b2o5b2o32b2o5b2o90b2o$90b2o118b2o435b2o4b2o3bo9bo 27b2o5b2o65bo24b2o$176b3o3b3o25bo2bo441b2o11bo100b3o$101b2o5b2o66bo2bo bo2bo16b6o7bo6b2o433bo2bo108bo3bo$100b3o3bo4bo64b2obobob2o15bo6bo6bo6b 2o434bobo107bob3obo$90b2o5bob2o5bo69b2o5b2o15bo4b2o7bo553b5o$90b2o5bo 2bo4bo6bo88b2o7bo2bo455bo$97bob2o9bobo97b2o456b3o$100b3o559b2o3bo3bo$ 74b2o5b2o18b2o97bo461b2o2bo5bo107bo23b2o5b2o$74b2o5b2o95b2ob2o16bobo 464bo5bo102bo4b4o20b2o5b2o$176bo2bobo2bo13bo3bo3b2o459bo3bo103bo5b4o5b 2o$176bobo3bobo13b5o3b2o573bo2bo5b2o$105b2o23b2o44b3o3b3o12bobobobo 463bo3bo109b4o$105b2o23b3o43b2o5b2o13bo3bo463bo5bo25bo81b4o$120bobo9b 2obo5b2o33b2o5b2o481bo5bo23b2o82bo$120bo6bo4bo2bo5b2o28bo4b2o5b2o13bo 3bo464bo3bo25b2o$106bo5bo13bo5b2obo29bo3bobo25bobobobo464b3o$105b3o3b 3o7bo4bo3b3o33bo3b2o26b5o27b2o437bo$105bob2ob2obo9b2o5b2o32b3o31bo3bo 27b2o473bobo42bo24b2o$104b2o7b2o84bobo503b2o40b4o24b2o$104b2o7b2o85bo 505bo32b2o5b4o$104b3o5b3o3b2o3b2o614b2o5bo2bo$106b3ob3o25b2o522bo7bo 75b4o5bo$108bobo8bo3bo14b2o520b2ob2o3b2ob2o74b4o4bo$105bo2bobo2bo6b3o 106b3o518bo$104bo2bo3bo2bo5b3o504b2o34bobobobo$105b2o5b2o25bo58b3o5b3o 20bobo395b2o32bo3bobo3bo66b2o$138bobo56b2ob2o3b2ob2o18b5o428bo2b2ob2o 2bo66b2o$137bo3bo55b2obobobobob2o17b2o3b2o428b3o3b3o87b5o$137b5o56bo3b obo3bo18b2o3b2o429bo5bo87bob3obo$121b2o13b2o3b2o23bo31bo2bo3bo2bo30b2o 388b2o79bo47bo3bo6bo5bo$121b2o14b5o25bo31b3o3b3o31bobo468bobo46b3o6b3o 3b3o$138b3o24b3o62bo3b2o6bo7b2o458b2o48bo6b2ob2ob2ob2o$139bo89bobobo2b o2bo2bo7b2o466bobo45b3o7b3o$229bobo2b2o6bo419b2o5b2o47b2o$128bo101bo8b obo383b2o3b2o30b2o5b2o48bo48bo7bo$126bobo63bo46b2o385b5o104b2obob2o17b 2o$118b2o4b2o64bobo6b2o5b2o418b2ob2o128b2o$118b2o4b2o65b2o6b2o5b2o21bo 386b2o8b2ob2o104bo5bo$105b2o5b2o10b2o102bobo377bo7bo2bo7b3o119b2o$105b 2o5b2o12bobo98bo3bo3b2o370bo3b2o7bo115b2ob2o8b2o$128bo98b5o3b2o370bo5b o6bo117bo7b2o6bo3b2o$192bo33bobobobo375b5o7bo124b3o5bo3bobo$190bobo34b o3bo384bo2bo126b2o6b5o$191b2o423b2o131b2o4b3o$133b2o25bo66bo3bo438bo 78b2o17b2o5b2o$133b2o25bobo63bobobobo436bo98b2o5b2o$163b2o4b2o56b5o 437b3o$163b2o4b2o24bo31bo3bo390b2o$163b2o31bo31bobo391b2o92b2o19bo5b2o $160bobo24bo6b3o32bo392b2o92b2o18b3o4b2o$160bo27bo433b3o3b3o76b2o3bo6b 2o14b2ob2o$186b3o433bobo3bobo76bobo3bo5b3o$134bo5bo8bo472bo2bobo2bo77b 5o6b2o7bo5bobobobo$133b3o3b3o6b3o15b2o40bo415b2ob2o80b3o4b2o8b2ob2o$ 132bo2b2ob2o2bo4b5o14b2o39bo508b2o17b2ob2o$132b3o5b3o3b2o3b2o54b3o17b 3o5b3o487bo5bo3b2ob2o$147b5o74b2ob2o3b2ob2o468b2o28bo$147bo3bo17bo56b 2obobobobob2o468b2o16b2obob2o$148bobo17bo58bo3bobo3bo384b2o5b2o$149bo 18bo58bo2bo3bo2bo384b2obobob2o$228b3o3b3o385bo2bobo2bo30bo$622b3o3b3o 29bo$149b2o13b2o3b2o489b3o$149b2o16bo$164bo5bo$165b2ob2o84b2o5b2o445bo 26b2obo3bob2o$155b2o9bobo59b2o5b2o17b2o5b2o444b3o17b2o6bo2bo3bo2bo$ 155bobo9bo60b2o5b2o469b5o16b2o7b3o3b3o$146b3ob2o4b3o8bo494bobo40b2o3b 2o$146b4o2bo4b3o502b2o52bo$150b2o4b3o504bo51bobo$133b2o5b2o13bobo556bo b2o10b2o$133b2o5b2o13b2o45b3o502b3o3b2ob2o10b2o$201bo2bo502b3o4bob2o$ 204bo417b2o5b2o84bobo$204bo417b2o5b2o85bo19b2o5b2o$161b2o25b2o11bobo 50bo7bo473b2o5b2o$161b2o24bobo$186b3o4b2ob3o53b3o7b3o$185b3o4bo2b4o54b 2ob2ob2ob2o426bo16bo5b2o$177bo8b3o4b2o59b3o3b3o426bobo15bo5b2o$177bo9b obo65bo5bo415b2o10b2obo4b3o6b3o$176bobo9b2o476b2o9b2o10b2ob2o3b3o$175b 2ob2o485b3o21b2obo12b2ob2o$174bo5bo384b2o98bo2b2o19bobo13b2ob2o$177bo 132b2o253b2o99b4o20bo15bobo$174b2o3b2o13b2o114b2o356bo26b2o3b2o5bo$ 162bo5bo25bobo479b2o18b5o$161b3o3b3o25b3o478b2o19b3o$160b2o2bobo2b2o5b o19b2o367b3o130bo$159bob4ob4obo4bo19b2o367b3o$161b3o3b3o5bo18bobo71bo 7b2o286bo3bo136b3o5b3o$160b3o5b3o24bo71b2o6bo2bo12b2o16b3o251bo5bo136b 3o3b3o$266bo8bo2b2o11b2o271bo3bo135bob4ob4obo$177b2o88b2obo4bo2bo30bob o253b3o108bo28b2o2bobo2b2o$177b2o13b2o3b2o69b3o6bo30b5o362b3o28b3o3b3o $192b2o3b2o108b2o3b2o361b3o29bo5bo$268b3o6bo29b2o3b2o240bobo140b2o$ 194b3o68bob2obo4bo2bo40b2o137b2o92bo3bo116b2o3b2o17b2o$183bo10b3o67bo 10bo2b2o11b2o26bobo136b2o85b2o5bo120b2o3b2o$183b2o10bo68bo3bo6bo2bo12b 2o17bo3b2o6bo7b2o213b2o4bo4bo128bo$174b2o2b2o4b2o79b4o7b2o31bobobo2bo 2bo2bo7b2o220bo132b2o$174b2o2b2o4b3o122bobo2b2o6bo229bo3bo119bo3b2o4b 2o8b2o$161b2o5b2o8b2o4b2o124bo8bobo232bobo118bobo2b2o4b3o7b2o$161b2o5b 2o13b2o134b2o354bobo2b2o4b2o$183bo89b2o401bo8b2o$274bo33b3o147bo226bo 20b2o5b2o$274bobo7bo23b3o146b3o84b2o14b2o144b2o5b2o$275b2o7b4o19b5o3b 2o139b5o83b2o14b2o$189b2o26bo67b4o5b2o10b2o3b2o2b2o16b2o120bobobobo 212b3o$189b2o25b2o67bo2bo5b2o10b2o3b2o20b2o120b2o3b2o195bo16b3o4b2o$ 215b2o4b2o2b2o58b4o367b2o8bo6bo3bo3b2o$214b3o4b2o2b2o57b4o154b2obo99bo 99b2o8b2o4b2o2bobo4bo5bo$215b2o4b2o61bo48bo89b2o12b3o2b2o2bo3b2o6bo85b obo13b3o3b3o76b2o7b3o4b2o2bobo5b2ob2o$205bo10b2o88b2o3b2o19bobo88b2o 13b2o6bo3b2o5bobo83bo3bo12bo2bobo2bo86b2o4b2o3bo$204b3o10bo88b2o3b2o 18bo3bo103b3o3b2o10bobo84b3o12bo3bobo3bo86b2o15b2ob2o$204b3o100b5o19b 5o104bo3bo13bo3bobo77b2o3b2o11bo2bobo2bo88bo14bo5bo$308b3o19b2o3b2o 120b2o3bo2bo96bo3bo96b2o3b2o3bo3bo$202b2o3b2o99b3o20b5o104bo3bo12b2o6b 2o6b2o85b2o5b2o94b2o3b2o4b3o$202b2o3b2o123b3o104b3o3b2o9bo2bo3bo3b2o4b 2o84b3o5b3o104b3o$190bo5bo136bo89b2o13b2o6bo10b2o6b2o67bobo22b3o5b3o 95b3o$189b3o3b3o225b2o12b3o2b2o2bo15bo2bo67bo2bo4bo123b3o$188b2o2bobo 2b2o6bo138bo97b2obo16bobo59b2o6b2o5b2o125bo$187bob4ob4obo4bobo100b3o5b 3o26bobo177b2o4b2o3bo9bo$189b3o3b3o5b2o102b3o5b3o29b2o4b2o177b2o11bo$ 188b3o5b3o4b2o13b3o87b2o5b2o30b2o4b2o178bo2bo$203b3o14bo89bo3bo32b2o 185bobo136b2o7b2o$204bobo12bo88bo2bobo2bo27bobo326bob2o3b2obo$205b2o 100bo3bobo3bo26bo86bo6bo226b2o6bo3bobo3bo$308bo2bobo2bo113b2o6b2o225b 2o6b2o2bobo2b2o$308b3o3b3o112b3o6b3o14bo83b2o133b3o3b3o$430b2o6b2o13b 3o83b2o134bo5bo$338b2o91bo6bo13bo109b2ob2o$338b2o106bo4bobo109bobo$ 253b3o190b2o4bo110bobo$255bo52b2o5b2o128bobo116bo$189b2o5b2o56bo53b2o 5b2o15bo5bo$189b2o5b2o133b3o3b3o110b2o222b2o5b2o$331bob2ob2obo110b2o 222b2o5b2o$330b2o7b2o$330b2o7b2o170b2o$330b3o5b3o25b2o143b2o$332b3ob3o 27b2o$334bobo203bo5bo$262bo68bo2bobo2bo199b3o3b3o$235b2o24b2o67bo2bo3b o2bo65b2o5b2o19b2o102bo3bobo3bo$234bobo23b3obo9b2o55b2o5b2o66b2o5b2o 20b2o101bo9bo$233bo6b2o17b2o13b2o158bo104b3o3b3o$224b2o7bo2bo2bo2bo17b 2o$224b2o7bo6b2o19bo103b3o283b2o5b2o$234bobo127bo3bo282b2o5b2o$235b2o 24bo247b2o3b2o$260b2o101bo5bo171b2ob2o$182bo15b2o7b3o29b3o5b2o10b2o13b 2o87b2o3b2o130b2o8bo3bo27bobo$180bobo14bo2bo4bo4bo11b2o15b3o5b2o11b3ob o9b2o98b2o124b3o8b3o24b2ob2ob2ob2o60b2o$178b2o8b2o7bo2bo4bo5bo10b2o14b o3bo18b2o109bo3bo114b2o9b2obo5b3o24bo2bo3bo2bo60b2o$172b2o4b2o6bo10bo 3bo8bo26bo5bo18bo103bo4bo5bo8b2o35bo67bo5bo4bo2bo32bo9bo$172b2o4b2o9bo 8b2o8b2o28bo3bo122bobo2b2obo3bo8b2o35b2o71bo5b2obo32bo2bo3bo2bo103bo5b o$180bobo2bo53b3o123bobo3bo5bo44bobo3b2o5b2o29b2o24bo3bo3b3o36b2o5b2o 103b3o3b3o$182bo2bo12b2o8b2o62b2o57b2o5b2o26bo5bo3bo29bo7bo13b2o5b2o 29b2o26bo5b2o148bo2b2ob2o2bo$201bo8bo61b2o57b2o5b2o34b2o30b2o5b2o194bo 40b3o5b3o$186b2o7b2o8bo5bo10b2o141bo40b3o3b3o192b2ob2o$188bo6bo9bo4bo 11b2o141bo42b2ob2o$199bo7b3o62b3o133bo3bo93b2o5bo92bo5bo$196bo2bo72b3o 96b2o32b2o7b2o90b2o4bobo$185b2o3b2o170b2o3b2o2b2o32b2o7b2o95bo3bo90b2o bob2o$185b2o3b2o217bobo99bo3bo$186b5o214bo2bo3bo2bo94b3ob3o101b2o$187b obo49b2o29b2o3b2o129b3o3b3o96bo3bo94b4o4b2o$239b2o30b5o235b2ob2o93b6o 6b2o6b2o$187b3o82b3o135bo5bo11b3o3b3o26b2o3b2o42bobo93bob2o3bo5b3o5b2o $273bo88b2o3b2o40b3o3b3o9bo3bobo3bo27b3o45bo94bo5bo6b2o$260bo147b2o2bo bo2b2o7bo3b2ob2o3bo25bo3bo21b2o117bo8b2o$259bobo146b2ob2ob2ob2o7bob2o 5b2obo26bobo5b2o15bobo7b2o116b2o$252b2o4bob2o103bo45b2ob2o12bo7bo29bo 6b2o17bo7b2o$252b2o3b2ob2o103bo43bobo3bobo72b3o$187b2o69bob2o13bo132bo 2bo3bo2bo43b2o44bo3bo139bo$187b2o70bobo14bo134bo3bo45bo3bo11bo30bo3bo 76b2o17bo5b2o35bo$260bo13b3o87bo7bo35bobo5bobo31b2o8bo5bo8bo3b2o108b2o 8bo8bo5b2o20bo14b3o$364b2o5b2o36bo7bo32b2o8bo3bob2o6b2obob2o9b3o85b2o 6b2o6bo5bo6b3o25b3o$364b3o3b3o61b3o23bo5bo6b2o6bo10bo7b2o3b2obo3bob2o 62b2o5b3o5bo3b2obo33b2obo$366b2ob2o63bobo24bo3bo8b2obob2o9bobo7b2o4b3o 3b3o71b2o6b6o6b2ob2o23b3o$267b2o27bo69bo3bo62bo3bo24b2o11bo3b2o9b2o15b o5bo75b2o4b4o7b2ob2o23b3o$267b2o26bobo65b2o7b2o59bo3bo39bo111b2o16bobo 25b2o$295b2obo4b2o58b2o7b2o234bo$295b2ob2o3b2o62bobo58b2o4b3o87bobo51b 2o16b2obob2o51bo7bo$295b2obo44bo19bo2bo3bo2bo54b2o49b2o43b2o52b2o73b4o 3b4o$295bobo46bo19b3o3b3o104bo3bo43bo70bo5bo50bo3bobo3bo$296bo41bo3b3o 131bo5bo157bo13bo2bobo2bo$283bo52bobo136b2obo3bo8b2o41bo62b2ob2o4b3o5b 3o23bobo11b3o3b3o$282b3o52b2o137bo5bo8b2o13b2o5b2o17b2o42b2o21bo7b3o3b 3o24b2o$281b5o15b2o61b2o5b2o58b2o44bo3bo24b2o5b2o18b2o70bob4ob4obo$ 280b2o3b2o14b2o61b2o5b2o36b2o5b2o13b2o46b2o125b2o2bobo2b2o12b2o$409b2o 5b2o189b3o3b3o13b2o$268bo5bo177b2o5b2o15bo131bo5bo$267b3o3b3o25b3o148b 2o5b2o14bobo97b2o3b2o16b2o$266b2ob2ob2ob2o5b3o16b3o170bo3bo97b5o17b2o 28bo16b2o7b2o5b2o$265b3o7b3o4b3o190b3o98b2ob2o46bobo13bo4bo5b2o5b2o$ 431b3o39b2o3b2o96b2ob2o8b2o37bo13bo6bo$267bo7bo154b2ob2o142b3o7bo2bo7b o26b3o13bo8bo$283b2o14b2o3b2o124b2ob2o151bo7b2o3bo25bo15bo8bo$283b2o 15b5o125b5o103bo47bo6bo5bo41bo8bo$301b3o35bo89b2o3b2o101bo48bo7b5o43bo 6bo$302bo34bobo197b3o47bo2bo52bo4bo$289bo48b2o82b2o123bo41b2o16b2o5b2o 29b2o$288bobo129bo2bo28b3o3b3o84b2o60b2o5b2o$281b2o4bob2o128bo7b6o18bo 2bo3bo2bo84b2o$281b2o3b2ob2o73bo46b2o6bo6bo6bo21bobo173bo3bo10b2o$287b ob2o74bo45b2o6bo7b2o4bo21bobo98b2o25b2o32b2o10b2obobob2o7b5o$267b2o5b 2o12bobo72b3o54bo2bo7b2o22bobo17b2o71bo7bo2bo23b2o31b3o9bob2o3b2obo6bo 4bo5b2o$267b2o5b2o13bo132b2o27bo2bo3bo2bo13b2o70bo3b2o7bo52bob2o5b2o3b o2bo5bo2bo5b3o2bo5b2o$452bo7bo86bo5bo6bo45b2o5bo2bo4bo2bo3bob2o3b2obo 7bo2b2o$548b5o7bo45b2o5bob2o5b2o5b2obobob2o9b2o$303bo60bo191bo2bo7b3o 46b3o12bo3bo$296b2o4b3o20bo39bo190b2o8b2ob2o46b2o3bo24b2o$296b2o3bo3bo 18bobo36b3o87bo112b2ob2o50bobo22bo2b2o$301b2ob2o18b2obo4b2o117b2ob2o 91b2o17b5o50bobo5b2o14b3o2bo5b2o$301b2ob2o18b2ob2o3b2o163bo47bo2bo16b 2o3b2o50bo6b2o14bo4bo5b2o$324b2obo123b2ob2o41bobo145b5o$301b2ob2o18bob o124bo3bo41b2o45bo101b2o$301b2ob2o19bo42bo83b3o164b2obob2o$301bo3bo6bo 53bobo90b2o84b2o72bo5bo$302b3o6b3o46bo6b2o90b2o86bo21b2o5b2o5b2o35bo3b o$303bo6b5o43bobo214bo2bo3bo2bo35b3o$309b2o3b2o13b2o28b2o215bo2bobo2bo $329b2o213b2o3b2o28bobo$200b2o5b2o255bobo77b2o3b2o16b2o8b3ob3o$200b2o 5b2o163bo90bo2bo4bo73b5o17b2o6b3o5b3o$311b3o56bobo89b2o5b2o75bobo26b2o 7b2o$311b3o57b2o81bo5b2o3bo8b2o82b2o15b2o7b2o$296bo7bo148bobo6b2o10b2o 70b3o8bobo16bob2ob2obo$295b4o3b4o23b3o120bo3bo6bo2bo89bo6b2o2b2o7b3o3b 3o36b2o$295bo3bobo3bo6b2o14b2ob2o59bo60b3o8bobo89bo2bo2bo2bob2o8bo5bo 37b2o$296bo2bobo2bo7b2o14b2ob2o60bo57b2o3b2o30bo67bo6b2o$296b3o3b3o23b 5o58b3o94bobo66bobo$216b2o109b2o3b2o154b2o68b2o16b2o5b2o$216b2o358b2o 5b2o$320b2o$318bo2bo$309b2o6bo7b6o194b2o25b2o$309b2o6bo6bo6bo159bo33bo bo24b2o$296b2o5b2o12bo7b2o4bo157b2o25b2o2b2o6bo$296b2o5b2o13bo2bo7b2o 159b2o24b2obo2bo2bo2bo96b2o$199b3o5b3o110b2o198b2o6bo96b2o$199bo2b2ob 2o2bo244b2o39bo29bobo8b3o86b2o$200b3o3b3o245b2o38bo30b2o99bo$201bo5bo 7b3o276b3o39bobo86bobo$214bo3bo105b2o23b2o184b5o5b3o3b3o71bobo$213bo5b o5bobo96b2o14b2o7bo2bo181b2o3b2o4bo2bobo2bo72bo$214bo3bo4bo3bo102b3o6b o4b2o7bo6b2o172b2o3b2o3bo3bobo3bo113b2o$215b3o5bo105bo3bo5bo6bo6bo6b2o 182b4o3b4o113b2o$215b3o4bo4bo8b2o66b2o23b2ob2o6b6o7bo191bo7bo69b2o3b2o $223bo12b2o66b2o43bo2bo89bobo92bo85bobobobo$200b2o21bo3bo101b2ob2o15b 2o94bo92b2o84b5o$146b2o52b2o23bobo103bo109bo3bo179b3o42b2o$146b2o189b 2o3b2o101bo94bo85bo$338b5o99bo2bo196b4o$338b2ob2o100b3o90bo2bo93b2o6b 2o2bo14b2o$195bobo126bo7bo5b2ob2o193b2o95b2o5b2o2bo15b2o$148b2o45bo3bo 123bo2bo3bo2bo5b3o299bo2bo21b2o3b2o$185b2o12bo127bobo289bobo20b2o23b5o $185b2o8bo4bo4b3o119bobo97bo191bo2bo44b2ob2o$199bo5b3o95b3o21bobo98b2o 180b2o10b2o18b2o23b2ob2o$195bo3bo4bo3bo93bo3bo16bo2bo3bo2bo93b2o181b2o 8bo3b2o15bo2bo23b3o$144b2o3b2o44bobo5bo5bo91bo5bo16b3o3b3o282b2o5b2o 16b2o2bo15b2o$145b5o54bo3bo75bobo2b2o11bo3bo33b2o272bo4bo2bo18b2o2bo 14b2o$145b2ob2o55b3o13bo2bo44b2o12bo3bob3o4b2o5b3o34b2o203b2o5b2o65bob o20b4o$135b2o8b2ob2o74bo7b3o34b2o13bo6b2o3b2o5b3o13b2o147bobo74b2o5b2o 118bo$127bo7bo2bo7b3o71bo9bo4bo11b2o36b5obo27bo148b2o201bobo$126bo3b2o 7bo80b2o8bo5bo10b2o39b3o17b2o7bobo112bo36bo200bob2o10b2o$126bo5bo6bo 86bo8bo72bobo6b2o114bo235b2ob2o10b2o$127b5o7bo83b2o8b2o53b3o12b2o6bo 119b3o102b2o132bob2o$135bo2bo146b5obo10bo2bo2bo2bo223b2ob2o131bobo$ 135b2o21b2o63b2o8b2o34b2o13bo6b2o10b2o6bo113bo110b4o132bo$159bo66bo8bo 33b2o12bo3bob3o16bobo13b2o5b2o93bo17bo92b2o$159bobo58b2o8bo5bo47bobo2b 2o17b2o14b2o5b2o91b3o15b2o$147b3o10bobo42b2o13bo9bo4bo207b2o$141b2o4b 3o11bo3b2o38b2o17bo7b3o$141b2o3bo3bo14b2o54bo2bo49b2o$145bo5bo121b4o$ 146b2ob2o122b2ob2o$245bo29b2o163bobo$146b2ob2o92bo3bo192b2o$145bo5bo 96bo192bo$146bo3bo92bo4bo189bo$147b3o94b5o187bobo$147b3o113b4o170b2o$ 262bo3bo$157b3o9b2o95bo$156bo3bo7b2o29bo62bo2bo$156bo3bo9bo26bo2bo$ 157b3o25b2o10b5o$185b2o10b3ob2o37b2o195b2o$140b2o7b2o47b2obo38b2o194bo bo$140bob2o3b2obo48b2o237bo$140bo3bobo3bo290bo$140b2o2bobo2b2o6b3o39b 2o81bo2bo154b2o$141b3o3b3o6bo3bo37b2obo38b3o26b2o15bo153bobo$142bo5bo 7bo3bo24b2o10b3ob2o9b2o26b3o19b3o4b2o11bo3bo$157b3o21bo3b2o10b5o10b2o 25bo3bo17b5o6b2o9b4o$180b2o15bo2bo37bo5bo15bobo3bo5b3o$180bobo16bo39bo 3bo16b2o3bo6b2o$240b3o26b2o172b2o$269b2o63b2o5b2o81b3o15b2o$141b2o5b2o 47b2o135b2o5b2o83bo17bo$141b2o5b2o46bobo15b2o13bobo193bo64b4o181b2o$ 195b2obo15b2o11bo3bo258bo3bo180bobo$184b2o10b2o29bo203b3o56bo179b2o6bo $167b2o14b2ob2o9bo22b2o4bo4bo201bo57bo2bo174bo2bo2bo2bo7b2o$167b2o15bo 2bo32b2o5bo48bo155bo39b2o196b2o6bo7b2o$184bo2bo9bo29bo3bo43b3o193b2o 202bobo$185b2o9b2o31bobo42b5o194bo108b2o91b2o$195b2obo15b2o57b2o3b2o 70b2o229bo2bo32b2o22b2o$185b2o9bobo15b2o134b2o115b2o68b2o5b2o38bo32bob o20bobo15b2o10b3o$184bo2bo9b2o268bobo67b2o5b2o38bo27b2o6bo19bo17b2o10b 3o$167b2o15bo2bo47b2o24bobo203bo114bobo23b2obo2bo2bo2bo19b3o26bo3bo$ 167b2o14b2ob2o47b2o24bo3bo9b3o304bobo23b2o2b2o6bo47bo5bo$184b2o79bo5b 2o2b3o305bo33bobo49bo3bo$261bo4bo4b2o61bo7bo274b2o51b3o$265bo66b2ob2o 3b2ob2o4b3o288b3o$261bo3bo9b2o71b2ob2o113bo113b2o3b2o44b2o7bo17b2o$ 261bobo11b2o58bobobobo6b2ob2o61b2o27b3o19b2o113bo5bo44b2o7bobo15b2o$ 333bo3bobo3bo4b5o62b2o25bo2bo19bobo60b2o111b2o$235b3o3b3o89bo2b2ob2o2b o3b2o3b2o60bo30bo82b2o51bo3bo$235bo2bobo2bo6b3o81b3o3b3o98bo3bo91bo7bo 36b3o$234bo3bobo3bo4bo3bo81bo5bo17b2o84bo90bo2bo3bo2bo53b2o$234b4o3b4o 3bo5bo104bo2bo79bobo95bobo47b2o7bobo15b2o4b3o$235bo7bo5bo3bo96b6o7bo 176bobo47b2o7bo17b2o3bo3bo$250b3o96bo6bo6bo6b2o168bobo56b3o19bo5bo42b 2o$250b3o96bo4b2o7bo6b2o164bo2bo3bo2bo30bo44bo3bo43b2o$334b2o14b2o7bo 2bo174b3o3b3o31b4o42b3o$334b2o23b2o206b2o9b4o41b3o$491b2o36bo37b2o9bo 2bo17b3o$251b2o238bobo34b3o41bo5b4o17bo17b2o$251b2o238bo35b5o40bo4b4o 18bobo15b2o$330b2o187bo6b2o3b2o44bo8bobo11b2o21b2o$306b2o5b2o13bo2bo7b 2o178bobo5b5o55b2o34b2o$306b2o5b2o12bo7b2o4bo180b2o3bo3bo55bo$319b2o6b o6bo6bo62b3o101b2o12b2o4bobo$319b2o6bo7b6o65bo101b2o12b2o5bo$328bo2bo 73bo113bobo22b2o$330b2o187bo24b2o56b2o6b2o$235b2o5b2o357bo2bo4bo2bo$ 235b2o5b2o93b2o3b2o242bo14bo2bo4bo2bo$338b5o225b2o5b2o9b3o12bo2bo4bo2b o$322b2o14b2ob2o206bo18b2o5b2o12bo12b2o6b2o$322b2o14b2ob2o204bobo38bob o24b2o5b2o$339b3o197bo5b2o42bo25b2o5b2o$538bobo4b2o12b2o36bo$321b3o47b 2o164bo3bo3b2o12b2o35b2o$306b2o5b2o6b3o46bobo164b5o5bobo40b2o4bobo$ 306bob2ob2obo57bo163b2o3b2o6bo19bo5bo14b2o$307bobobobo223b5o26b3o3b3o$ 307bobobobo25b2o197b3o18b2o6b2o2bobo2b2o$306bo7bo4b2o3b2o13b2o198bo19b 2o6bo3bobo3bo$320b5o242bob2o3b2obo$321b3o43b2o198b2o7b2o$322bo43bobo$ 308b2ob2o22bo32bo$306bo2bobo2bo19bobo17b2o141b2o118b2ob2o$306b3o3b3o 19b2obo17b2o140bobo108b2o6bo5bo$307bo5bo20b2ob2o3b2o10bo142bo109b2o$ 334b2obo4b2o216bo48bo5bo7bo$306b2o26bobo26b3o173b2o18b3o6b3o44bo2bobo 2bo$306b2o27bo29bo173b2o17b5o5b3o44b3o3b3o$364bo192b2o3b2o3bo3bo$552bo 13bo5bo$551bobo13b2ob2o$277b2o5b2o13bo251b2obo$277b2o5b2o12bobo62b3o 88b2o83b2o10b2ob2o3b3o5b2ob2o$297bob2o47bo16bo88b2o83b2o10b2obo4b3o4bo 5bo$291b2o3b2ob2o47b2o14bo186bobo13bo3bo3b2o$291b2o4bob2o46bobo202bo 15b3o4b2o$298bobo267b3o$299bo$312bo$277b3o3b3o25b3o60b2o5b2o70b3o122bo 34bo5bo$277bo2bobo2bo7b2o15b5o58bobo5bobo68b2ob2o120bobo32b3o3b3o$276b o3bobo3bo6b2o14b2o3b2o56b3o7b3o67b2ob2o81b3o28b3o4bob2o32bob2ob2obo$ 276b4o3b4o85b2ob3ob3ob2o67b5o41b2o5b2o31bo30b3o3b2ob2o10b2o22b2ob2o$ 277bo7bo87b5ob5o67b2o3b2o39bo2bo3bo2bo31bo36bob2o10b2o22b2ob2o$292b3o 80bo5bo115bo9bo69bobo34b2ob2o$292b3o16b3o62b2ob2o82b2o32bo2bo3bo2bo70b o$311b3o149bo2bo30b2ob2ob2ob2o59b2o3b2o$454b6o7bo6b2o25bobo64b5o$453bo 6bo6bo6b2o24b2ob2o64b3o$290b2o3b2o14b2o62bo5bo71bo4b2o7bo102bo$284bo6b 5o15b2o61b2o5b2o71b2o7bo2bo66b2o$283b3o6b3o42b2o34bob2o3b2obo79b2o67b 2o$282bo3bo6bo42bobo34bob2o3b2obo150bo$282b2ob2o19bo31bo3b3o29b3o3b3o 115b3o3b3o$282b2ob2o18bobo36bo29b3o3b3o114bo9bo17bo$305b2obo34bo115b2o 36bo3bobo3bo16b2o$282b2ob2o18b2ob2o3b2o144b2o37b3o3b3o17bobo85b2o5b2o$ 282b2ob2o18b2obo4b2o184bo5bo64b2o40b2o5b2o$277b2o3bo3bo18bobo262b2o$ 277b2o4b3o20bo$284bo2$246b2o5b2o184bo$246b2o5b2o15bo167bo$269bobo166b 3o12bo5bo$268bob2o180b3o3b3o$247bo5bo8b2o3b2ob2o109b2o68b2obo3bob2o$ 246b3o3b3o7b2o4bob2o109b2o37bo54b2o$246bob2ob2obo14bobo148b2o53b2o158b 2o5b2o$245b2o7b2o14bo140b2o2b2o4b2o31bo3bo39b2o135b2o5b2o$245b2o7b2o 27bo127b2o2b2o4b3o30bo3bo39b2o$245b3o5b3o6b2o18b3o56b2o5b2o37b2o26b2o 4b2o$247b3ob3o8b2o17b5o55b2o5b2o37b2o4b3o24b2o10bo$249bobo28b2o3b2o97b 2o6b5o23bo10b3o$246bo2bobo2bo128b3o5bo3bobo33b3o41b3o14b2o$192b2o51bo 2bo3bo2bo120bo7b2o6bo3b2o76b2ob2o13bo2bo35b2o5b2o$192b2o52b2o5b2o119b 2ob2o8b2o40b2o3b2o38b2ob2o5b5o7bo34b2o5b2o$282b3o102b2o40b2o3b2o38b5o 4bo5bo6bo129b2o$282b3o88bo5bo93b2o3b2o3bo3b2o7bo129b2o$484bo7bo2bo7b3o $373b2obob2o52bo59b2o8b2ob2o$282b2o147bobo68b2ob2o122bo7bo3bo$193bo65b 2o3b2o16b2o149b2o17b2o5b2o41b5o121bo8bo3bo$192b3o147bo5bo84b2o17b2o5b 2o16b2o22b2o3b2o120bo$192b3o65bo3bo8b2o5bo60bobo3bobo59b2o5b2o14b3o$ 261b3o8b3o3bo3bo57bo3bobo3bo58b2o5b2o13bobo50bo149b2obo3bob2o$190b2o3b 2o64b3o5bob2o5bo61bo3bobo3bo80b2o50bobo138b2o3b2o4b3o3b3o$190b2o3b2o 72bo2bo4bo5bo56bo9bo132b2obo4b2o134bo8bo5bo$269bob2o9b2o125b3o3b3o38bo 2bo23b2ob2o3b2o12b2o99b2o16bo5bo$246b2o24b3o66b2o5b2o26b2o31bo2bobo2bo 37bo27b2obo120bo17b2ob2o$193bo6b2o8b3o14b2o17b2o25b2o101b2o33b2ob2o39b o3bo23bobo121bobo5b2o9bobo$192bobo5b2o8bo3bo12b2o199b2o25b4o25bo45b3o 5b3o67b2o5bobo9bo$191b2o17bo4bo191bo11bo8b2o73b2o24b2ob2o3b2ob2o74b3o 8bo$186bobo2b2o18bo3bo127bo3bo60bo9bo84b2o24b2obobobobob2o75b3o$184bo 3bo2b3o40bo5b2o99b2o67bobobobo113bo3bobo3bo75b3o$177b2o5bo6b3o17bo3bo 16bo3bo3b3o75b2o5b2o13bo3bobo3b2o58bobobobo41bo23b4o44bo2bo3bo2bo74bob o24b2o$177b2o4bo4bo3bo2bo14bo4bo20bo5b2obo14b2o56b2o5b2o13bo3bobo64b2o b2o41bobo21b2o2bo14b2o29b3o3b3o75b2o25b2o$184bo8b2o15bo3bo12b2o2bo5bo 4bo2bo14b3o55b2o5b2o14b3o64bo2bo3bo2bo37bob2o20b2o2bo15b2o$184bo3bo21b 3o14b2o2b2o9b2obo5b3o5bob2o55b3o3b3o21bo2bo57b2o5b2o32b2o3b2ob2o21bo2b o148b2o$186bobo51b3o8b3o5b3o56bobo3bobo21b2o100b2o4bob2o22b2o149bobo 31b2o5b2o$240b2o8bo3bo5bo57bo2bobo2bo130bobo173bo14b2o16bobo5bobo$320b 2ob2o104bo5bo22bo23b2o163bobo15b3o7b3o$249b2o3b2o172b3o3b3o44bo2bo46b 2o113b3o4b2o10b2ob3ob3ob2o$351b2o75bob2ob2obo27b2o7b2o5b2o2bo15b2o29b 2o112b3o4bo2b4o7b5ob5o$343bo5bo3bo76b2ob2o38b2o6b2o2bo14b2o135bo8b3o4b 2ob3o9bo5bo$342bobo3bo5bo75b2ob2o47b4o151bo9bobo19b2ob2o$318b2o5b2o15b obo2b2obo3bo8b2o65b2ob2o201bobo9b2o$318b2obobob2o16bo4bo5bo8b2o162b2o 106b2ob2o$318bo2bobo2bo22bo3bo109b2o3b2o57b2o8bo96bo5bo17b2o$318b3o3b 3o24b2o111b5o55b2o6bo5bo98bo20b2o8bo5bo$193b2o5b2o138b2o3b2o117b2ob2o 47b2o5b3o5bo3b2obo95b2o3b2o17b2o7b2o5b2o$193b2o5b2o138bo5bo117b2ob2o 47b2o6b2o6b6o121bo6bob2o3b2obo$251b2o212b3o59b2o4b4o121bobo5bob2o3b2ob o$251b2o88bo3bo181b2o107bo21bobo6b3o3b3o$342b3o72bobo216bo22bo7b3o3b3o $418b2o114b2obob2o94bo$418bo$534bo5bo115b2o3b2o$406b2o5b2o13b2o5b2o29b 2o169b2o17bobobobo$209b2o195bob2ob2obo13b2o5b2o29b2o67b2ob2o97b2o18b5o $209b2o196bobobobo123bo120b3o$343b2o62bobobobo232bo12bo$325b2o16b2o61b o7bo229b4o$209bo115b2o316bobob2o$208bobo427b2o2bo2bob3o$193bo7bo5bo3bo 217bo106b2o100b2o3bobob2o$191b2ob2o3b2ob2o3b5o196b2ob2o17b2o104b2o106b 4o26b2o$206b2o3b2o117bobo73bo2bobo2bo14b2o152b2o5b2o54bo27b2o$194bobob obo6b5o117bo2bo4bo68b3o3b3o168b2o5b2o$192bo3bobo3bo5b3o117b2o5b2o70bo 5bo$192bo2b2ob2o2bo6bo73b2o5b2o28bo5b2o3bo8b2o355b2o5b2o$193b3o3b3o81b 2o5b2o27bobo6b2o10b2o64b2o5b2o267bo14b2o5b2o$194bo5bo19bo97bo3bo6bo2bo 73b2o5b2o266b4o$220bobo7bobo86b3o8bobo347b2obobo$223b2o6b2o84b2o3b2o 355b3obo2bo2b2o$223b2o6bo448b2obobo3b2o$223b2o388b3o65b4o$193b2o25bobo 4b2o211bobo172bo53bo12bo$193b2o25bo6bobo211b2o140bo7bo22bo53b3o$229bo 211bo8b2o215b5o16b2o$229b2o219b2o129b3o7b3o72bobobobo15b2o$582b2ob2ob 2ob2o73b2o3b2o24bo7bo$188bo394b3o3b3o104bo2bo3bo2bo$165b2o5b2o12bobo 263bo131bo5bo109bobo$101b2o5b2o55b2o5b2o10b2o97b2o5b2o159bobo215bo19bo 10bobo$101b2o5b2o68b2o4b2o96bo2bo3bo2bo27b2o110b6o14bo215bobo17bobo9bo bo$178b2o4b2o99b2ob2o30b2o109bo6bo14b3o212bobo16bo3bo4bo2bo3bo2bo$186b obo95bobobobo139bo8bo15bo213bo18b3o6b3o3b3o$188bo95bobobobo140bo6bo 229b2o16b2o3b2o$282bo9bo139b6o201b3o26b2o$199bo81bo11bo345bo28b2o$198b 3o439bo$181b2o14b5o83b2ob2o388bobo$101b3o3b3o7b2o62b2o13b2o3b2o2bobo 52b2o21bo2bobo2bo385bo2bo4bo$100bo2bo3bo2bo6b2o78b5o6bo50bobo21b3o3b3o 291b2o91b2o5b2o$100b2obo3bob2o86bo3bo6bo49bo6b2o197b2o117b2o83b2o4b2o 3bo9bo$180b3o15bobo4bo2bo49bo2bo2bo2bob2o152b2o2b2o4bo2b2o24bo2bo172b 2o28b2o6b2o11bo$180b3o16bo6b3o49bo6b2o2b2o8bo10b2o131b2ob2o6b2obo23bo 7b5o163b2o38bo2bo23b2o$117bo47bo7bo76b2o7bobo16b2o10b2o135bobo6bo24bo 6bo5bo164bo38bobo23b2o$116b3o44b2ob2o3b2ob2o73bobo8b2o16bobo147b2o4b3o 24bo7b2o3bo101bo$115bo3bo78b2o49bo212bo2bo7bo100b4o141b2o$114bob3obo 45bobobobo5b2o3b2o13b2o48b2o178b2o4b3o27b2o107bobob2o140bo$115b5o44bo 3bobo3bo4b5o109bo133bobo6bo131b2o2bo2bob3o128bobo6bobo$164bo2b2ob2o2bo 5b3o102bo5b4o128b2ob2o6b2obo12b2o116b2o3bobob2o129bo2bo5b2o$108bo56b3o 3b3o7bo102bobo3bobob2o127b2o2b2o4bo2b2o12b2o122b4o121bo11b2o$106b2ob2o 55bo5bo21bo89bobo2bo2bob3o8b2o269bo12bo109bo9bo3b2o$106b2ob2o16bo65bob o89bo4bobob2o9b2o281b3o113b2o5b2o$122bo4b4o62b2obo94b4o292b5o111bo4bo 2bo$105bobobobo10bo5b4o61b2ob2o3b2o90bo163b3o126bobobobo30b2o5b2o31b3o 42bobo$128bo2bo5b2o54b2obo4b2o79b2o3b2o167bo3bo125b2o3b2o30b2o5b2o31bo $106b2ob2o17b4o5b2o26b2o26bobo36b2o5b2o41bobobobo166bo5bo202bo64b2o5b 2o$101b2o4b3o17b4o34b2o27bo37b2o5b2o42b5o167bo5bo267b2o5b2o$101b2o5bo 18bo156b3o171bo130bo106b2o3b2o$285bo170bo3bo127bobo107b3o$135b2o5b2o 313b3o128bobo106bo3bo$135b2o5b2o14bo299bo130bo108bobo$97bo59bobo428b2o 109bo$94b4o58bob2o428b2o$93b4o53b2o3b2ob2o298b2o128b2o$86b2o5bo2bo53b 2o4bob2o298b2o260b2o7b3o3b3o$86b2o5b4o5bo54bobo125b2o412b2o19b2o6bo2bo 3bo2bo$94b4o4bo55bo126b2o412b2o27b2obo3bob2o$97bo73bo451b2o5b2o$135b3o 3b3o7b2o17b3o449bo2bo3bo2bo90bo$134bo2bo3bo2bo6b2o16b5o58b2o5b2o382bo 2bobo2bo90bo$134b2obo3bob2o23b2o3b2o57bob2ob2obo385bobo93bo$105b5o105b 3o15bobobobo384b3ob3o$104bob3obo104bo17bobobobo382b3o5b3o$105bo3bo106b o15bo7bo381b2o7b2o85b2o3b2o$106b3o61b3o449b2o7b2o88bo$107bo42b3o17b3o 450bob2ob2obo86bo5bo5bo$623b3o3b3o87b2ob2o4b2ob2o$150bobo41b3o37b2ob2o 385bo5bo78b2o9bobo5b2ob2o$149b5o17b2o23bo35bo2bobo2bo468bobo9bo$106b2o 34bo5b2o3b2o16b2o9bo12bo36b3o3b3o463b2o4b3o8bo5bobobobo$106b2o32b2ob2o 3b2o3b2o27b2o49bo5bo383b2o44b3o28b4o2bo4b3o$140b2ob2o15b2o19bobo439b2o 44bo30b3ob2o4b3o15b2ob2o$160bobo76b2o429bo38bobo17b3o4b2o$139bobobobo 5bo3b2o6bo27b2o46b2o468b2o19bo5b2o$150bobobo2bo2bo2bo7b2o17bobo$140b2o b2o5bobo2b2o6bo7b2o19bo10b2o5b2o407b2o$135b2o4b3o7bo8bobo40b2o5b2o406b obo8bo129b2o5b2o$135b2o5bo17b2o84bo370bo6b2o2bobo111b2o15b2o5b2o$245b 2o361b2o7bo2bo2bo2bobobo26b2o5b2o75bobo$191b2o51b2o4b2o356b2o7bo6b2o3b o27b2o5b2o74b3o4b2o$190bobo50b3o4b2o2b2o362bobo118b3o4bo2b4o$131b2o42b 2o15bo51b2o4b2o2b2o363b2o110bo8b3o4b2ob3o$130bobo8bo34b2o56bo10b2o379b 2o3b2o98bo9bobo$129bo6b2o2bobo32bo57b3o10bo379b2o3b2o97bobo9b2o$120b2o 7bo2bo2bo2bobobo90b3o391b5o26bo5bo64b2ob2o$120b2o7bo6b2o3bo486bobo26b 3o3b3o62bo5bo15b2o$130bobo98b2o3b2o418bo2b2ob2o2bo64bo18b2o7b3o3b3o$ 131b2o98b2o3b2o390b3o25bo3bobo3bo61b2o3b2o24bo2bobo2bo$138b2o3b2o513bo bobobo46b2o46bo7bo$138b2o3b2o58b2o5b2o499bobo$139b5o59bob2ob2obo22bo 420b2ob2o3b2ob2o43bo20bo27bo5bo$140bobo61bobobobo22bobo421bo7bo66bo28b 2ob2o$204bobobobo21b2o499bo16b3o$140b3o60bo7bo20b2o394b2o119b2ob2o$ 232b3o393b2o119b2ob2o$233bobo494b2o17b5o$234b2o428bo65b2o16b2o3b2o5bo$ 205b2ob2o453b3o40bo52bobo$203bo2bobo2bo450bo3bo38b2o34b2o16bobo$140b2o 22b3o36b3o3b3o449bo5bo37bobo31bo2bo15bo3bo$140b2o24bo3b2o32bo5bo450bo 5bo70bo7b6o6b2ob2o$165bo3bobo490bo3bo63b2o6bo6bo6bo5bo3bo$171bo38b2o 485b2o31b2o6bo7b2o4bo6b3o$210b2o450bo3bo15b2o5b2o5b2o41bo2bo7b2o7b3o4b 2o$661bo5bo14b2o5b2o7bo42b2o23b2o$657b2o2bo5bo14b2o5b2o$126b2o43b2o5b 2o477b2o3bo3bo15b3o3b3o$126b2o43b2o5b2o36b2o445b3o16bobo3bobo$215bobo 446bo17bo2bobo2bo79b2o$214b3o4b2o461b2ob2o72b2o7bo2bo$213b3o4bo2b4o 425bo107bo4b2o7bo$205bo8b3o4b2ob3o420bo4b4o104bo6bo6bo6b2o$126b3o76bo 9bobo429bo5b4o104b6o7bo6b2o$126b3o75bobo9b2o424b2o9bo2bo6bo106bo2bo$ 125bo3bo73b2ob2o434b2o9b4o5b3o17b2o5b2o79b2o$202bo5bo443b4o5bo3bo16b2o bobob2o$124b2o3b2o74bo446bo7bob3obo15bo2bobo2bo67b2o3b2o$202b2o3b2o 452b5o16b3o3b3o68b5o$171b3o3b3o579b2ob2o$170bo3bobo3bo578b2ob2o$169bo 3b2ob2o3bo22bo555b3o$169bob2o5b2obo22bo$171bo7bo23bo621b2o$825b2o2$ 124b2o79b2o$125bo79b2o554b2o$122b3o636b2o$122bo48b3o488b2o$171bobo488b 2o$170bo3bo507b2o$170bo3bo507b2o2$171b3o4b2o644b3o$178b2o643bo3bo$676b o145bo5bo$676b2o120bo3b2o19bo3bo$672b2o3b2o111b2o4b2obob3o13b2o5b3o$ 182bo494b3o110b2o4bo4b3o13b2o5b3o$180bobo494b2o117bo3bo$173bo5bobo487b 2o5b2o10bo108b3o29b2o$172b3o3bo2bo11b2o473bobo5bo10b3o121b2o3b2o11bobo $171bo3bo3bobo11b2o473bo18b3o107b3o10b3o3b3o5b2o6bo7b2o$134b2o5b2o30bo 6bobo484b2o54b2o5b2o53b2o9bo3bo7b3o7b3o2bo2bo2bo2bo7b2o$134b2o5b2o27bo 5bo5bo502b2o3b2o31b2o5b2o53b2o3b2o4bo4b3o4b3o7b3o3b2o6bo$170bo5bo508b 2o3b2o98b2o4b2obob3o4b3o7b3o8bobo$171bo3bo622bo3b2o6b3o3b3o10b2o$172b 3o9b2o5b2o618b2o3b2o$184b2o5b2o495bo94b2o$687bobo$689b2o$689b2o$688b3o $687bobo92b2o3b2o$687b2o94b5o$82b2o638b3o5b3o50b2ob2o$82b2o89b2o548b3o 3b3o51b2ob2o$173b2o546bob4ob4obo50b3o$722b2o2bobo2b2o$133b2o7b2o579b3o 3b3o$133bob2o3b2obo580bo5bo$39b2o41b3o48bo3bobo3bo40b2o5b2o$39b2o41b3o 48b2o2bobo2b2o40bob2ob2obo594b2o$81bo3bo48b3o3b3o42bobobobo595bo$135bo 5bo43bobobobo596b3o$80b2o3b2o97bo7bo597bo$39b3o$39b3o69b2o5b2o687b2o5b 2o$38bo3bo68b2o5b2o687b2o5b2o$37bo5bo142b2ob2o$38bo3bo98b2o41bo2bobo2b o530b2o$39b3o99b2o41b3o3b3o530b2o$185bo5bo616bo5bo$807b3o3b3o$80b2o 109b2o613b2o2bobo2b2o$81bo62b2o45b2o526bo86b2ob2ob2ob2o$47b2o8b3o14b2o 2b3o55bo5bo3bo569b4o89b2ob2o$47b2o8bo3bo12b2o2bo56bobo3bo5bo567b4o88bo bo3bobo$57bo4bo72bobo2b2obo3bo8b2o550b2o5bo2bo87bo2bo3bo2bo$33b2o23bo 3bo73bo4bo5bo8b2o37bobo510b2o5b4o5bo84bo3bo$33bobo77bo3bo24bo3bo46bo3b o518b4o4bo81bobo5bobo$24b2o2b2o6bo21bo3bo50bo3bo26b2o47bo525bo87bo7bo$ 24b2obo2bo2bo2bo20bo4bo70b2o3b2o45b3o4bo4bo8b2o$28b2o6bo20bo3bo12b2o 57bo5bo45b3o5bo12b2o$33bobo21b3o14b2o34b2obo3bob2o63bo3bo4bo3bo610bo$ 33b2o76b3o3b3o14bo3bo44bo5bo5bobo529b5o41bo33bobo$112bo5bo16b3o46bo3bo 537bob3obo38bobo$185b3o539bo3bo37b2o34bo5bo$728b3o32b2o4b2o37bo$729bo 33b2o4b2o34b2o3b2o$771bobo8b2o$773bo8bobo$784bo$136b2o590b2o54b2o19b2o 3b2o$118b2o16b2o590b2o78bo5b2o$118b2o619b2o22b2o40bo5bo2b2o$739bo2bo 18b2ob2o14b2o$186b2o543b5o7bo17bo2bo15b2o25bobo$186b2o542bo5bo6bo17bo 2bo43bo$121bo608bo3b2o7bo18b2o53bo$113bo6bobo608bo7bo2bo73bobo$112bobo 3b2o3bo615b2o21b2o44b3o4bob2o$112bobo3b2o3bo9b2o626bo2bo43b3o3b2ob2o 10b2o$113bo4b2o3bo9b2o618b2o6bo2bo15b2o33bob2o10b2o$120bobo630b2o6b2ob 2o14b2o34bobo$68bobo3bobo44bo641b2o52bo$70bo3bo8bobo2b2o20b2obob2o689b 2o3b2o$66bo11bo3bo3bob3o4b2o13bo5bo690b5o$65bo3bo5bo3bo3bo6b2o3b2o14bo 3bo629b3o60b3o$66bo11bo5b5obo21b3o629bo3bo60bo$70bo3bo12b3o653bo5bo$ 68bobo3bobo666bo5bo$87b3o656bo$84b5obo653bo3bo$68b2o13bo6b2o3b2o648b3o $68b2o12bo3bob3o4b2o649bo$83bobo2b2o$113b2o694b2o$113b2o630b2o62b2o$ 745b2o$34bobo14b2obo5bo3bo$29bo4bo2bo12bobobo4bo5bo9b2o$30b2o5b2o11bo 4bo9bo9b2o$25b2o8bo3b2o9bobobo5bo3b2o$25b2o10b2o12b2obo6b3o$34bo2bo$ 34bobo24b3o$60bo3b2o$48b2o15bo9b2o$48b2o9bo5bo9b2o$60bo3bo$41bo$40b3o$ 39b5o$38bobobobo$38b2o3b2o3$41bo$40bobo$40bobo$41bo$40b2o$40b2o$40b2o! #C [[ THUMBSIZE 2 THEME 6 GRID GRIDMAJOR 0 SUPPRESS THUMBLAUNCH ]] #C [[ AUTOSTART ]] #C [[ ZOOM -3 AUTOSTART OFF ]]
Pattern type Gun
Number of cells 12511
Bounding box 871×854
Period 690
Barrels 1
Discovered by Jason Summers
Year of discovery 2003

p690 60P5H2V0 gun is a period 690 gun that was constructed by Jason Summers on October 28, 2003 to fire copies of the 60P5H2V0 spaceship.[1] It works by using several variants twin bees shuttle collisions to construct the necessary glider synthesis of the spaceship. It was constructed independently (though using the same glider synthesis) of the similar p416 60P5H2V0 gun.

References

  1. 2c5-spaceship-gun-p690.rle from Golly's pattern collection.