p416 60P5H2V0 gun

From LifeWiki
Jump to navigation Jump to search
p416 60P5H2V0 gun
x = 990, y = 979, rule = B3/S23 864bobo$867bo9b2o$863bo4bo2b2o3bo2bo$863b2obo2bob2o3bobobo34b2o$867b2o 8bo2bo22b2o10b3o$881bo20bo2bo3b2o2bo2bobo$878bobo22bobo3b2o2b2o2b2o$ 871bo29b2obo8b2o$871bob3o25b3o$873bo2bo24b2o$735bo131bo6b2o33b2o$725b 2o8b3o129b2o37b2o3bo$724bobo11bo5bo117b2o9bo32b2o5bo$723b3o11b2o4bobo 117bo7b2o33b2o6bo$723b2o19bo12b3o103bobo6bo2bo13b2o22b2o$726b2o5b2o22b 3obo102b2o7b2o14b2o18bo8b2o$725b3o5b2o23bobobo144bobo8bo$759bo2bo143bo 2bo6bobo$760b2o119bo25b2o7b2o$725b2o7bo6b2o128bo8bobo$725b2o6b2o5b3o 122bo4b2o9bo$732b2obo5b2ob3o117bobo3bobo27bo$733bobo6b2o3bo12b2o103bo 33bobo$734b2o6b2o3bo11bobo138bo8b3o4bo$725b2o16b4o11b3o150bo3bobo$724b o2bo30b2o150bo5bo$724bobobo23b2o7b2o$725bob3o22b2o6b3o$727b3o12bo101bo 18bo$741bobo100b3o6b2o6b3o14b2o$742bo17b2o85bo5b2o5bo17b2o$760b2o84b2o 12b2o26b3o$18b2o867bo2bo11b2o$19bo734bo132bo14b2o$19bobo205bo524bobo 92b2o17bobo21b2o3bo$20b2o203b3o8b2o515b2o92b2o3b2o11bo9bobo11b3o2bobo$ 218bo5bo11b2o614b2o12bo2bo8bo14bo2bo$204bo12bobo4b2o640bobobo3bo4bo2b 2o10b2o18b2o$202b2obo12bo18bo629bo2bo3b2obo2bob2o20b2o7b3o$201bo26b2o 6bobo455bo121bo51b2o8b2o24b3o5bob2o$200bobo2bo22b2o5bo2bo445b2o8b3o 119b3o15bo7bo48b3o4b2o2bo2bobo3bobo$19b2o179bo2bo30bo2bo445bo2bo10bo5b o89b2o24bo14b3o5b3o53b2o2b2o2b2o3bo2bo$19b2o4b2o174b2o480bo12b2o4bobo 12bobo17b2o31b2o6bo15bo13b2o6b3o18bo7bo56b2o8b2o$25b2o187b2o4b3o11bo2b o445bo19bo12bo20b2o30bo6b3o15bobo11b2o6bo19b2o6b2o$212b2ob2o19b2o445bo b2o5b2o23bo2bo51bo2bo19b2o$212bo8bo463b2o5b2o23bobobo48b2o3b2o$201b2o 9bo4bobobo496bo2bo$24b2o175b2o10bo8bo490bo5b2o$20b2o2b2o189b3o11bo6b2o 446b2o25b2ob2o34b2o$19bobo80bo18bo80bo13bo2bo6bobo6bo2bo445b2o21b2o2b 2o2bo35b2o7b2o$19bo12b2o68b3o6b2o6b3o79bobo5b2o10bo4bobo4bo2bobo468bo 3bo30bo7bo9bo2bo8b4o50b2o$18b2o11bobo71bo5b2o5bo81bo2bo5b2o26bo469bo2b o2bo5b2o7bo12bobo28bo4bo48b2o84b2o$31bo72b2o12b2o79bo2bo15bo2bo11bob2o 464bobo4bobo7bo2bo4b2obo12bo17bo2bo8bo139bo$30b2o187bobo12bo449b2o16b 2o14bo6bo26b2o5bo2bo11bo3b4o2b2o124bobo$199bo2bo17bo462bo2bo15bo15bo5b obo2bo22b2o5bobo11bo3bo2bo3b2o124b2o$117b2o82b2o480bobobo23b2o5bob2o2b o2bo14bo17bo12b3o2b2o$112b2o3b2o565bo2bo23b2o7b2o3b2o13bo3bo28b3o$112b 2o91bo482bo12bo43bo14b2o4b2o55b2o$32b2o171bo479bobo12bobo35b2o5b2o13b 2o3bobo55bo$31bobo171bo495bo17b2o17bo8bo17bo38b2o3b2o13bo$31bo687b2o4b 2o11bo4bobo18b2o39bo3bo13b2o86b2o$30b2o91bo7bo14b2o53b3o521bo2bo10b3o 3bo2bo2b2o21b2o26b3o5b3o92b2o4b2o$121b3o5b3o14bo24b2o571bo2b2obo2bo6b 2o12bo27bo9bo92b2o$120bo7bo18b3o6b2o13bo15bo7bo11b3o17b2o496bo2bo15b3o 4b2o6bo2bo12b3o$120b2o6b2o19bo6b2o11bobo15b3o4b2o31b2o495bo2bo5b2o10bo 11bo2bobo14bo11b2o$169b2o19bo3b2o528bobo6b2o26bo23b2o2b2o20bo18bo$137b o51b2o3bo530bo18bo12bob2o23bobo24b3o6b2o6b3o75b2o$135bo3bo597b2o4bobo 12bo26bo28bo5b2o5bo78b2o2b2o$40b2o98bo584b2o11bo5bo68b2o12b2o81bobo$ 40b2o91b2o5b2o583b2o8b3o43b2o4b2o109b2o12bo$133bo8bo61b2o67bo461bo43bo b2o4bo110bobo11b2o$47bob2o82bo4bobo63b2o17bo47b3o8b2o494bo9b3o23b2o84b o$47b2obo83b3o3bo2bo78bobo12b2o25bo5bo11b2o497bo8bo23b2o3b2o79b2o$139b o2b2o79bo13b3o23bobo4b2o505b2obo38b2o$57b2o80b3o38b2o21b2obo5b2o23b2ob o8b3o12bo512b2o$58bo35bobo43bo39b2o22bobo5b2o25bobo5bob3o22b2o6b3o438b o3b2o$30b2o26bobo34b2o95b2o11bo12b3o10b2o5bo2bo4bobobo23b2o7b2o437bo2b 2o3b2o51bo$30bobo26b2o34bo95bo2bo9b2o12b3o18b2o5bo2bo30b2o441bobo4b2o 51b3o15bo7bo88b2o$32bo108b2o49b2o4b2o4b2o14b2o25b2o31b3o435bo8b2o2bo 28b2o24bo14b3o5b3o86bobo$32b2o108bo55bobo3b2o9b2o6b3o55bobo420b2o11b2o 5b2o3b2o6bo7bo15bo13b2o6b3o18bo7bo87bo$141bo13b2o3b2o38bo13b2o3bo3bo 43b3o12b2o420b2o10b2obo17b2o4b3o15bobo11b2o6bo19b2o6b2o87b2o$141b2o13b o3bo39b2o13b2ob2o3bobo13b2o25b2ob2o446bobo17b2o3bo19b2o$153b3o5b3o26b 2o24b4o4bo14b2o6b2o17bo2b2o447b2o18bo3b2o77b3o$51b2o5b2o93bo9bo27bo12b 2o18bo22b2o18b2o4b2o545bo2bo$51bo6b2o4b2o122b3o12bo2bo65bo2bo6b2o536bo 3bo$49bobo12b2o109b2o11bo14bobo25b2o5b2obo31b2o6bo2bo373bo160b2obobo$ 32b2o15b2o30b3o91b2o2b2o23bob2o23b2o6bobo5b3o5b2o23bobobo363b2o8b3o66b 2o90b2ob2o$32b2o47bo2bo61bo18bo13bobo23b3o13bo18bo7b2o5b2o22b3obo364b 2o11bo5bo41bo17bobo63b2o25b3o67b2o$80bo3bo61b3o6b2o6b3o14bo25b2o12bobo 4b2o10b2o4b2o19bo12b3o366b2o10b2o4bobo12b2o25bobo17b3o62b2o95b2o$63b2o 15b3o2bo63bo5b2o5bo58bo5bo11b2o4b3o17bobo380bo18bo13b3o10b3o12bo19b2o 93bo$49b2o8b2o2b2o16b4o63b2o12b2o13b2o4b3o42b3o8b2o5bobo17bo380bobo6b 2o23b2obo7bob3o22b2o5b2o23b2o69b5o54b2obo$49bobo6bobo117bo4b3o44bo16b 2o398bob2o5b2o25bobo5bobobo23b2o5b3o22b2o70bo2bo54bob2o$51bo6bo12b2o 102b3o5b3o496bo2bo5bo2bo7b3o34b2o80b3o2b2o$51b2o4b2o11bobo5bobo80b2o 12bo10b3o488bo5b2o7b2o7b6o31bo2bo70b2o7b2o2b3o$70bo7b2o76b2o3b2o23b3o 459b2o26bobo22bo3b2o20b2o4b2o4b2o49b2o20b2o7bo$69b2o8bo76b2o28b3o459b 2o21b2o2b2ob2o22bo2bobo19b2o3bobo55bo30b2obo20b3o27b2o23bo$671bobo3b2o 27b2o24bo38b2o3b2o13bo30b3o17bo2b3o27bo23bobo$666bo5b3o2bobo3b2o7b2o 37b2o39bo3bo13b2o31bo17bob3obo25bobo23bobo$667bo4b2o9b2o7bobo46b2o26b 3o5b3o61bobo29b2o23b2ob2o$33b2o132bo7bo14b2o124bo331b2o15b3o15b2o8b3o 31b2o12bo27bo9bo60bo$34bo36b2o92b3o5b3o14bo24b2o30bo66b3o8b2o320bo2bo 32bo10b2o11bo18bo2bo12b3o19bo18bo55b2o$31b3o36bobo91bo7bo18b3o6b2o13bo 15bo6b2o7bobo21b2o34bo5bo11b2o320bobo25b2o5bobo6b2o7b2o5bobo15bobobo 14bo11b2o6b3o6b2o6b3o54bo2bo11b3o$31bo38bo93b2o6b2o19bo6b2o11bobo15b3o 6bo6b2o22b2o20bo12bobo4b2o333bob2o23b2o5bob2o5b3o6b2o5b2o15b3obo23b2o 2b2o9bo5b2o5bo57bo2bo9bo3bo23b2o$69b2o142b2o19bo2bo53b2obo12bo18bo322b 3o13bo45bo12b3o24bobo12b2o12b2o55bo3bo10bo2bo12b2o10bo$161b2o70b2o3b2o 50bo26b2o6bobo322b2o12bobo37b2o4bobo39bo85bo2bo11b3obo10b2o4b2o4bobo$ 54b2o5b2o99b2o125bobo2bo11bo10b2o5bo2bo337bo17b2o7b2o11bo5bo36bo90bob 2o11bo3bo11bo3b2o5b2o15b2o$54b2o5bo99bo127bo2bo6b2o4b3o15bo2bo356b2o7b 2o8b3o49b2o11b2o48bo5bobo4bo10b2o12bobo10b2o28b2o$59bobo228b2o6bo2bob 2o2bo394bo43b3obo3bo12b2o3b2o43bobo3b2o5bobo23bo11b2o$59b2o187b2o49b2o 2bo2bo3b3o10bo2bo418bob2o6b3o14b2o43b2o5bo5b2o$55b2o125b2o62bo2bo17bo 38bobo4bo11b2o352b3o63b2obo8bo123b2o$43b2o10bobo21b2o101b2o82bobo12bo 22bo8bo429bob3o121b2o9bobo$43b2o11bo22b2o165bo2bo17bo12bob2o6b2o13b2o 5b2o300bo62bo5bo52bo132b2o2b2o5bo$224b2o21bo2bo5b2o26bo5b2o14bo297b2o 8b3o60bo5bo52b3o6bo8bo7bo52bo31b2o24bobo3b2o$59b3o24bob2o134b2o22bobo 5b2o15bo6bo2bobo21bo3bo13b2o276bo2bo10bo5bo53bo5bo29b2o24bo14b3o5b3o 49bo32b2o12b2o12bo$59b3o24b2obo146b2o11bo25bo6bo2bo5bo17bo14bo2bo275bo 12b2o4bobo12bobo17b2o31b2o6bo15bo13b2o6b3o18bo7bo48b3o44bobo11b2o$59b 3o90bo82bo2bo31bo4bo7b2o5bobo5b2o22bo2bobo275bo19bo12bo20b2o20b3o7bo6b 3o15bobo11b2o6bo19b2o6b2o97bo24bo$62b3o85b3obo30b2o49b2o4b2o4b2o19bo5b o13bo2bo5b2o26bo276bob2o5b2o23bo2bo51bo2bo19b2o146b2o22b3o$32b2o9bo18b 3o84bo3bo32bo55bobo3b2o19bobo16bo2bo17bo12bob2o279b2o5b2o23bobobo48b2o 3b2o189b5o$33bo8b3o8b2o7b3o4b2o77b3obo32bo13b2o3b2o38bo24b2o37bobo12bo 314bo2bo244b2ob3o5b2o$33bob2o3bo4bo7bo15bobo75b2obo34b2o13bo3bo39b2o 37b2o3bo2bo9bo7bo317b5o7b2o52bo28b2o3b2o158b2ob2o5bo$34bo5bo4bo5bobo 17bo76b3o46b3o5b3o26b2o45bo2bo5b2o7b2o303b2o20b2o3bo3b2o55bobo27bobo2b obo159bo8b3o$38b2o4bo6b2o18b2o75b2obo45bo9bo27bo12b2o50b2o302b2o19bo3b 2o49b2o10bobo29bo4bo131b2o37bo$39b2o2bo106b3o79b3o12bo2bo17bo12bo2bo 340b2o35bo17b2o11bo29bo2bo2bo16b2o113bobo$42bo107b2o30bo18bo17b2o11bo 14bobo2bo16b2o4b2o5bo2bo353b2o5bobo12bobo62b3o17b2o115bo$33b3o2bo2bo 140b3o6b2o6b3o17b2o2b2o23bo19b2o5b2o6bobo352bo2bo7bo12bo200b2o4b2o5b2o $32b3o4b2o49b2o93bo5b2o5bo24bobo23b2obo12bo18bo319b2o32bo6bo2bo23b2o7b 2o21b2o164bo5b2o$90bo93b2o12b2o24bo26bo12bobo4b2o330bo2bo16bobo12bo5bo bobo23b2o5bob2o21b2o6bo157bobo$88bobo174bo5bo11b2o318bobobo16b2o5b2o5b ob2o2bo2bo15bo15bo12b2o17bo159b2o$47b2o22b2o15b2o131b2o4b2o43b3o8b2o 319bo2bo16bo6b2o7b2o3b2o16b2o14bo11bo2bo16b3o161b2o$21bobo23bo23b2o 124b2o23bo4b2obo43bo333bo12bo40bobo4bobo7bo2bo3b2o4b2o49b2o129bobo10b 2o$9b2o9bo27b3o141b2o3b2o20b3o9bo373bobo12bobo45bo2bo2bo5b2o3bobo55bo 131bo11b2o$8bo2bo3b2o2bo4bo25bo141b2o25bo8bo56bo335bo17b2o27bo3bo12bo 38b2o3b2o13bo108b2o$7bobobo3b2obo2bob2o63b2o139bob2o52bo353b2o4b2o21b 2o2b2o2bo7b2o39bo3bo13b2o108b2o15b3o$7bo2bo8b2o22bo9b2o33bobo140b2o52b o359b2o25b2ob2o17b2o26b3o5b3o137b3o$6bo32b2o2b2ob3o3bo2bo34bo261bo321b o5b2o12bo27bo9bo111b2obo22b3o$7bobo29b2o4b4o3bobobo33b2o111bo7bo14b2o 53b3o66b3o8b2o316bo2bo12b3o146bob2o19b3o$43b2o8bob3o143b3o5b3o14bo24b 2o90bo5bo10bo2bo282b2o5b2o23bobobo14bo11b2o156b3o28b2o$55b3o66b2o74bo 7bo18b3o6b2o13bo15bo7bo11b3o17b2o18bobo12bobo4b2o12bo280bob2o5b2o23bo 2bo23b2o2b2o156b3o7b2o19bo$125bo26bo47b2o6b2o19bo6b2o11bobo15b3o4b2o 31b2o21bo12bo19bo280bo19bo12bo26bobo25bo18bo126bo17bobo$11bo7b2o104bob o3bo19bobo95b2o19bo3b2o50bo2bo23b2o5b2obo280bo12b2o4bobo12bobo24bo26b 3o6b2o6b3o111bo14bobo15b2o$10bobo6b2o105b2o3bo20bobo64b2o48b2o3bo50bob obo23b2o5b2o282bo2bo10bo5bo36bo33bo5b2o5bo90b2o21bobo14b2o4bo6b2o$10bo bo59b2o79b2o62b5o103bo2bo316b2o8b3o42bobo4b2o25b2o12b2o89bo22bobo19bob o4bo2bo$11bo10bo20b2o7bo20bo135b2o6b2obobo103b2o5bo321bo43bo3bo3bo129b obo21b2ob2o18bobo5b2o$22b2o19b2o6bobo16b3o88b2o44b2ob2o4bo5bo108b2ob2o 25b2o335bo3bo5b3o126b2o46bo10b3o$21bobo27bobo16bo89bo2b2obo40bo2bo4b2o 4bo62b2o45bo2b2o2b2o21b2o334bo3bo8bo24b2o160b3o$11bo28b2o10bo111bo2bo 39bo2bo5bobo65b2o17bo31bo3bo356bo3bo34b2o3b2o$11b2o27bobo82b2o22b4o2bo bo3b2o4bo40b2o6b3o65b2o16bobo12b2o7b2o5bo2bo2bo357bobo40b2o100b2o$6bo 33bo52b2o5b2o23b2o4b2o16bo3b4o5bob3o7bo41bobo65bo18bo13b3o5bo2bo7bobo 4bobo352bo144bo39b2o$5bobo4bo2bo35b2o40b2o5bo30b2o16bo4b2obo3b2obo7bob o85b2o21bobo6b2o23b2obo7bo14b2o16b2o288b2o190bobo38bo23bobo$6bo5bo2bo 6bo28b2o45bobo49bob4o2bo2b2o10b2o85b2o21bob2o5b2o25bobo6bo15bo15bo2bo 281bo4bob2o50bo133b2o4b2o15b2o18b3o27bo9b2o$13b3o5bobo27b2o4bo40b2o43b 2o9b2o116b2o18b2o24bo2bo3b2obo5b2o23bobobo280bo6b3o50b3o15bo7bo101b2o 4b2o21b2o18bo19bo5bo4bo2b2o3bo2bo$22bo33bobo35b2o47b2o9b2ob2o112bo2bo 17bo26b2o4b2o7b2o23bo2bo274b3o12bo28b2o24bo14b3o5b3o99b2o67bo5b2obo2bo b2o3bobobo$41bo5b2o2bo5bo24b2o10bobo33b2o24b2o63b2o49b2o4b2o4b2o4b4o8b 3o40bo12bo266b2o9b2o3bo3bo6bo5bo7bo15bo13b2o6b3o18bo7bo143b2o9bo12bo9b 2o8bo2bo$40bobo5b3o31b2o11bo2b2o26b2o2b2o43bo46bo55bobo3b2o2b2ob5o6bo 41bobo12bobo263b2o8b2o2bobo5b2o2bo6b2o4b3o15bobo11b2o6bo19b2o6b2o8b3o 99b2o30bo2bo3b3ob2o2b2o32bo$5b2o34bo7bo75bobo24b2o22bo44bo13b2o3b2o38b o7b2o6bo6bo22b2o17bo290bo5bo15b2o3bo19b2o56bo2bo98bobo29bobobo3b4o4b2o 4b3o3b3o16bobo$4bobo89bo3bo24bo12b2o12b2o20b3o44b2o13bo3bo39b2o7b3obo 3bo21b2o5b2o309b2o2bo17bo3b2o80bo87b2o8bo30b3obo8b2o$4bo91bo4bo22b2o 11bobo93b3o5b3o26b2o18b2o2bobo22b2o320bo99b2o90b2o2b2o3b2o30b3o24bo$3b 2o27b2o23b2o39bobobo34bo95bo9bo27bo12b2o33b2o420b2o3bo90bobo61bo$8b2o 22b2o23bobo39bobobo32b2o130b3o12bo2bo32bo260bo165bo78b2o12bo61bo9b2o$ 8b2o49bo11b2o27bo4bo149b2o11bo14bobo25b2o5bobo249b2o8b3o65b2o93b3o79bo bo11b2o70b2o$59b2o11bo19b2o7bo3bo110bo18bo19b2o2b2o23bob2o23b2o5bob2o 248b2o11bo5bo40bo17b2o64b2o111bo$54b2o16bobo17bo123b3o6b2o6b3o23bobo 23b3o13bo280b2o4bobo12b2o24bobo82b2o26b2o83b2o58b2o$54b2o17b2o15bobo9b 2o115bo5b2o5bo27bo3bo21b2o12bobo4b2o280bo13b3o9b3o12bo111b2o116b2o25b 2o$19bobo63bo4b2o46b2o78b2o12b2o29b2o36bo5bo11b2o248b2obo5b2o23b2obo6b ob3o22b2o6b3o21b2o67bo2bo115bo$10bobo9bo61bobo50bobo117b2o3bob2o42b3o 8b2o249bobo5b2o25bobo4bobobo23b2o7b2o21b2o69b3o115b3o$9bo8bo2bo51bo10b obo50bo120bo2b3o2bo43bo260bo32bo2bo4bo2bo6b2o22b2o12b2o79bob2obo116bo$ 4b2o2bo4bo3bobobo49bo2bo10bo50b2o93b2o22b3o5bobobo302b2o13bobo4bo12b2o 6b2o7b2o22b3o10bo2bo70b2o10b3o77b2o98bo$4b2obo2bob2o3bo2bo20b3o27bo2bo 112bo38b2o3b2o22bo8bobobo301b2o13bo4b2o4bo25b2o4b2o17bobo4b2o4b2o49b2o 20b2o13bo76bobo96bobo$8b2o8b2o21b3obo8bo17bo115b2o36b2o37bo2b3o299b2o 13b3ob3o4b2o29bo2bo17b2o3bobo55bo35bo79bo4b2o5b2o68bo15bo$42bobobo3b2o 2b2ob3o127b2o77b2obo319b2o6b2o29b2o23bo38b2o3b2o13bo33b2o79b2o4bo5b2o 33bo33bobo5b3o$43bo2bo3b2o4b4o26b2o179b2o320bo7bo7b2o6b2o13bo23b2o39bo 3bo13b2o29b2o2bo86bobo37bobo33bo5bo2bo$44b2o8b2o30bo180bo328bo8b2o6b2o 47b2o26b3o5b3o42b3o88b2o38bo7bo7bo24bo3bo$87b3o100bo46bo7bo14b2o308b2o 17bob2o55b2o12bo27bo9bo43bo93b2o41b3o5bobo23bo2bo$89bo56b2o40bobo44b3o 5b3o14bo24b2o30bobo249bo2bo74bo2bo12b3o171bobo10b2o28b2o2bo5bo25bobo6b 2o$68b3o75b2o41b2o43bo7bo18b3o6b2o13bo15bo7bo7b2o22b2o226bobo25b2o5b2o bo5b3o5b2o4bo18bobobo14bo11b2o8bo18bo131bo11b2o28b2ob3o39bobo$79b4o9b 2o140b2o6b2o19bo6b2o11bobo15b3o4b2o8bo22b2o227bob2o23b2o6bobo6b2o5b2o 6bo15b3obo23b2o2b2o8b3o6b2o6b3o127bo45b5o29bo12bo$44b2o8b2o10bo11bo7b 2o3bo2bo58bob2o126b2o19bo3b2o261b3o13bo18bo4b2o12bo2bo3bo12b3o24bobo 15bo5b2o5bo96b2o15b2o14bobo37b2o7bo15b2o13bobo11b2o$43bo2bo3b2o4b4o6bo 11bo3b2o2b2o3bobo2bo56b2obo74b2o70b2o3bo263b2o12bobo16b2o4b3o11bo5bobo 39bo15b2o12b2o95bo16b2o13bo3bo35bobo23b2o13bobo6b2o$42bobobo3b2o2b2ob 3o6bo12bo2b2o8bo70b2o65bobo354bo17b2o5bobo11bo5bo36bo128bobo30bo3bo36b o12bo28bo7b2o$41b3obo8bo38b2obo67bo33bobo31bo372b2o6b2o8b3o42b3o4b2o 121b2o8b2obo18bo3bo36b2o11bobo$41b3o26b3o22bo68bobo32b2o422bo43bob3o3b o14b2o116bob2o17bo3bo27b2o13b2o6bobo$64b2o70b2o27b2o32bo118b2o67bo278b o3bo5b3o11b2o3b2o133bobo7b2o19bo14b2o7bo$63bobo70bobo113b2o63bobo17bo 47b3o8b2o267bo3bo8bo16b2o134bo9bo17bobo48bobo$65bo72bo113b2o62b3o17bob o39bo5bo11b2o204b3o59b3obo149b2o21bobo15b2o48bo9bobo$76b2o4b2o54b2o 176b2o19bo12b3o11bo12bobo4b2o279b3o148b2obo7bo14b2o4bo61bo2bo8bo$54b2o 19b2o5b2o210b2o23b2o5b2o22b3obo7b2obo12bo18bo138bo63bo5bo52bo6bo132b2o 15b3o7bobo18bobo60bobobo3bo4bo2b2o$54b2o21bo216b2o22b3o5b2o23bobobo5bo 26b2o6bobo127b2o8b3o61bo5bo52b3o15bo7bo107b2o4b2o14b2o9bobo18bobo10bo 27b3o20bo2bo3b2obo2bob2o$164b2o140b2o34b3o7bo2bo4bobo2bo22b2o5bo2bo 127b2o11bo5bo54bo5bo29b2o24bo14b3o5b3o105b2o22b4o4b2ob2o18bo10bo2bo14b o8bob3o21b2o8b2o$157b2o5b2o4b2o50bobo80bo2bo31b6o7b2o5bo2bo15b2o13bo2b o140b2o4bobo33b2o31b2o6bo15bo13b2o6b3o18bo7bo129b3o38bo2bo9b3ob2o2b2o 3bobobo$157bo12b2o48b3obo30b2o49b2o4b2o4b2o20b2o3bo15b2o17b2o163bo12b 3o19b2o20b3o7bo6b3o15bobo11b2o6bo19b2o6b2o172bo10b4o4b2o3bo2bo$155bobo 61bo3bo32bo55bobo3b2o19bobo2bo34bo6bo7bo2bo127b3o6b2o22b3obo52bo2bo19b 2o236b2o8b2o$86bobo49b2o15b2o61bo2bo33bo13b2o3b2o38bo24b2o42b2o3bo7b2o 127b2o7b2o23bobobo49b2o3b2o174b2o10b2o38b2o$86bo2b2o5bo41b2o78bo2bo33b 2o13bo3bo39b2o37b2o28bo5bobo136b2o30bo2bo230b2o2b2o7bo11b2o26bo$41bo 44b4o5bobo71b2o47b2o47b3o5b3o26b2o46bobo6b2o20b5ob2obo134b3o31b2o53bo 25b2o154bobo6bobo9b2o23b3o$40bobo3bo33bo7b2o6bo68b2o2b2o48bo2bo44bo9bo 27bo12b2o31b3o7b2o25bo137bobo86bobo23bo2bo141b2o12bo7b2o15b2o17bo$41bo 4bobo8bo21bobo8bo64b2o7bobo53b2o80b3o12bo2bo18bo11b2o36b4o3b2o128b2o 12b3o60b2o10bobo26b2o140bobo11b2o23b2o49bo9b2o$46b2o8bobo21bo6bob2obo 62bobo6bo12b2o42bo67b2o11bo14bobobo15bobo5b2o7b2o6bo27bo4bo2bo140b2ob 2o41bo17b2o11bo22bo3b2o24b2o48bo68bo51b2o5bo2b2o20b2o2b2ob3o3bo2bo$57b o28bobo4bo63bo5b2o11bobo110b2o2b2o23bob3o15b2o5b2o6b3o5bobo5b2o22bo2bo bo140b2o2bo17b2o6bobo12bobo51bo4bo25b2o47bo69b2o49bo2bo3bo3b2o2b2o16b 2o4b4o3bobobo$85bo2bo2b2o64b2o17bo83bo18bo13bobo24b3o12bo24bo2bo5b2o 26bo137b2o4b2o18b2o9bo12bo52b3o77b3o87b2o27bo2bobo3bo7b2o20b2o8bob3o$ 71b2o12bo2bo7b2o77b2o83b3o6b2o6b3o14bo39bobo4b2o16bo2bo17bo12bob2o129b 2o6bo2bo30bo2bo23b2o7b2o21b2o178bobo31bo5b4o37b3o$40b2o7b2o20b2o13bo2b o6bobo164bo5b2o5bo21bo36bo5bo11b2o24bobo12bo130bo2bo6b2o30bobobo17bo5b 2o5bob2o21b2o178bo29bob2o42bo$39bobo5b2obo35bo2bo8bo163b2o12b2o13b2o 49b3o8b2o4bo2bo17bo144bobobo23b2o5b3o4bo2bo17bobo11bo12b2o189b2o30bo 45b2o$39bo7b3o37b3o8b2o192bo3bob3o43bo16b2o163bob3o22b2o5b2o6b2o20bo 11bo11bo2bo168b2o55b2o$38b2o8bo44b2o194b3o6b2obo226b3o12bo19b2o19bo2b 2o13bo2bo3b2o4b2o49b2o56bobo59bobo54bo16b2o$43b2o5bo42b2o44b2o36b2o96b 2o12bo8bob2o240bobo17b3o19b3obo3b3o8b2o3bobo55bo57b2o62bo53bo3bo13b2o 14b2o$43b2o5b2o88bo35bobo91b2o3b2o22b3obo239bo17bobo19bob2o2b3o2bo13bo 38b2o3b2o13bo57bo62b2o53b2o5b2o24b2o6bo$48b2o2bo84b3o36bo93b2o91bo197b 2o5b2o15bo2bo5bo12b2o39bo3bo13b2o68bo106b3o4b2o32b2o$49b3o85bo37b2o 124bo61bo204b2o13b3o3bo2b2o23b2o26b3o5b3o79bo88b2o20b2o35bobo$48bobo 30bo281bo226b2o11b2o12bo27bo9bo79b3o86bo59bo$80bob2o223bo294bo2bo12b3o 204b3o16bo2bo35b2o$55b3o26bo5b4o66b2o5b2o112bo7bo15b3o51b3o207b2o5b2o 23bobobo14bo11b2o79bo5bobo4bo100bo16b3o35bobo$43b2o8bob3o22bo2bobo3bo 7b2o61b2o5bo111b3o5b3o14bo24b2o236bob2o5b2o23bo2bo23b2o2b2o19bo18bo40b obo3b2o5bobo148b2o3b2o$39b2o4b4o3bobobo25bo2bo3bo3b2o2b2o66bobo110bo7b o18b3o6b2o13bo15bo7bo9bo21b2o180bo19bo12bo26bobo23b3o6b2o6b3o40b2o5bo 5b2o50b2o97bobo10bo$39b2o2b2ob3o3bo2bo27b2o5bo2b2o70b2o111b2o6b2o19bo 6b2o11bobo15b3o4b2o9bo21b2o180bo12b2o4bobo12bobo24bo27bo5b2o5bo108b2o 16b2o5b2o32bo39bo11bobo$43bo9b2o106b2o22b2o140b2o19bo3b2o9bo3b3o197bo 2bo10bo5bo36bo30b2o12b2o61bo64bo5b2o31bobo8b2o25bo15bo$149b2o10bobo21b 2o160b2o3bo14bo194bo5b2o8b3o42bobo4b2o98b2o28b2o7b2obo24bobo37bo10b2o 3bo19bobo$149b2o11bo205bo191bobo15bo43bo3bo3bo80bo19b2o27bo8bob2o25b2o 47bo4bobo19bo$192bob2o154bo210b2o58bo3bo5b3o22b2o52bo47bobo41b2o49bo$ 165b2o25b2obo112bo3b2o35bobo79bo188bo3bo8bo22b2o3b2o47b3o45b2o41bobo 10b2o$165b2obo134b2o3bo3b2o35bobo10b2o65b3o8b2o177bo3bo37b2o139bo11b2o 74b2o$169bo72bobo51b2o4b2o4bo41bo11b2o17bo40bo5bo11bo2bo176bobo165bo9b o37b2o23b2o27bobo$166bo76b2o51b2o5bo2b3o71bobo12b2o11bo12bobo4b2o191bo 165bobo21bo23bobo23b2o29bo$138b2o27bob2o4b2o23b2o41bo62b3o72bo13b3o8b 2obo12bo17bo2bo181bo161bobo6b3obo8bobo23bo56b2o$139bo19b2o8b2o4bobo23b o136b2o21b2obo5b2o23b2obo6bo26b2o5bo2bo182b3o15bo7bo134b2ob2o4bob2o11b 2o22b2o51b2o$139bobo17bo17bo23bobo134b2o22bobo5b2o25bobo4bobo2bo22b2o 5bobo160b2o24bo14b3o5b3o105b2o34b2obo40b2o46b2o$140b2o15bobo17b2o23b2o 146b2o11bo32bo2bo4bo2bo32bo105b2o31b2o6bo15bo13b2o6b3o18bo7bo98b2o4b2o 32bob3o27b2o12b2o$152bo4b2o183b2o5bo2bo9b2o33b2o6b2o139b2o15b2o13bo6b 3o15bobo11b2o6bo19b2o6b2o98b2o49b2o19bo$151bobo145b2o40bobo6b2o4b2o4b 2o22bobo2b2o47b2o121b2o16bo2bo19b2o161b2o26bo9bo17bobo$140bo10bobo30bo 115bo42bo12bobo3b2o21bo3bob3o28b3o15b2o137b2o3b2o182bo36bobo15b2o$138b o2bo10bo30bobo10b2o101bo13b2o3b2o38bo20bo6bo6b2o27bo345bobo35b2o4bo6b 2o31bo21b3o$138bo2bo40bo3bo9bo102b2o13bo3bo39b2o20bo6b5ob2o2b2o6b2o15b o235b2o94b2o13b2o15b2o23bobo4bo2bo28b2obo20b3obo8bo$139bo42bo2b4o5bobo 4b2o108b3o5b3o26b2o28b3o8b4o4b2o6bo2bo14b2obo4b2o225b2o94b2o2b2o26b2o 23bobo5b2o15bo2b2o8bo25bobobo3b2o2b2ob3o$177b2o8b2o5b2o5b2o4b2o102bo9b o27bo12b2o26bo35b2o2bo2bo6b2o59bo56b2o9b2o187bobo51bo10b3o9bo3b2o2b2o 3bobo2bo22bo2bo3b2o4b4o$153b2o22b2o8b3o17b2o137b3o12bo2bo24b2o14bo2bo 22b2o6bo2bo48b2o8b3o47bo7b2o8b2o64b2o109b2o12bo63b3o8bo7b2o3bo2bo25b2o 8b2o$127b2o24bo179b2o11bo14bobo25b2o5b2obo4bo2bo5b2o22bo2bobo48b2o11bo 5bo26bo12bobo5bo76b2o24b3o82bobo11b2o7b2o65b4o9b2o$115b2o10b3o24b3o 147bo18bo9b2o2b2o23bob2o23b2o6bobo4bobo6b2o26bo61b2o4bobo12bobo8b2obo 12bo18bo89bo2bo84bo19bobo$114bo2bo3b2o2bo2bobo25bo37b2o108b3o6b2o6b3o 13bobo23b3o13bo18bo6bo18bo12bob2o69bo12bo10bo26b2o6bobo21b2o65b2obo84b 2o18bo41b2o$115bobo3b2o2b2o2b2o15bobo45bobo9b2o99bo5b2o5bo17bo25b2o12b obo4b2o10b2o24bobo12bo51b2o7b2o23bo2bo5bobo2bo22b2o5bo2bo21b2o172b2o 42bo$113b2obo8b2o22bo9b2o35bo5b2o2b2o98b2o12b2o57bo5bo11b2o6b2o17bo65b 2obo5b2o23bobobo4bo2bo30bo2bo10b2o87bo137b3o$113b3o29bo4bo2b2o3bo2bo 34b2o3bobo131b2o4b3o42b3o8b2o6b2o86bo31bo2bo5b2o44bo2bo70b2o6bo6bobo 136bo19bo10b2o2bo5b2o$113b2o30b2obo2bob2o3bobobo38bo12b2o120bo4b3o44bo 104bo13bo18b2o23b2o14bo2bo4b2o4b2o49b2o20b2o5bobo4bobo145b2o10bo6b2o2b 2o3bo3bo2bo$149b2o8bo2bo37b2o11bobo103b2o12b3o5b3o146bo2bo12bobo4b2o 34b2ob2o15b2o3bobo55bo22b3o3bo2bo3b2o76b2o56b2o10b3o9bo6b2o7bo3bobo2bo $163bo49bo100b2o3b2o12bo10b3o144b2o20bobo33bo4bo19bo38b2o3b2o13bo22b3o 3b2o75b3o4bobo54bo2bo3b2o2bo2bobo20b4o5bo$160bobo49b2o100b2o28b3o161bo 6bo18b2o13bo3b3o17b2o39bo3bo13b2o21b2o2bob2o75bo2bo6bo36b2o17bobo3b2o 2b2o2b2o4b3o3b3o17b2obo$117bo7b2o143bo73b3o157bo3bo3bob2o10b2o6b2o14b 2o4bo3b2o21b2o26b3o5b3o34b4obo56b2o18bo4bo4b2o35bo16b2obo8b2o36bo$116b obo6b2o12b2o37b2o91b2o227b2o6bo2b2o13b2o26bobo2bo2bo6b2o12bo27bo9bo35b o3bo56bo67b3o13b3o$116bobo20b2o38bo84bobo3b2o79bo139b2o6bo8bo3b2o21bo 18b2o4b2o6bo2bo12b3o71b2o30bo25bobo19bo5bo43bo13b2o$117bo31b2o7bo17b3o 86b2o58bo7bo15b3o138bo2bo6b4o4b2o24bobo5b2o22bo2bobo14bo11b2o59bo3b4o 22bobo24b2o$127b3o19b2o6bobo16bo37b2o49bo57b3o5b3o14bo24b2o115bobobo 10b2obo9b2o5b2o6bo2bo5b2o26bo23b2o2b2o59b2ob2ob2o22bobo5bo5bo33bo4b2o 78b3o14b2o$129bo27bobo53bobo106bo7bo18b3o6b2o13bo15bo7bo7bo23b2o60bo2b o13bo9b2o5b2obo3bo2bo17bo12bob2o23bobo13bo18bo30bo2b2o29b2o3bo2bo34bo 3b2o15b2o5b2o58bo14b2o$128bo18bo10bo54bo108b2o6b2o19bo6b2o11bobo15b3o 4b2o5b2o24b2o64bo12bo19bo17b2o4bobo12bo26bo14b3o6b2o6b3o30bo2bo20b2o7b o8bo4bo29bo3bo17bo5b2o48b2o7bo$116b3o27b2o51b2o5b2o4b2o50bo13bo92b2o 19bo3b2o6b2o86bobo12bobo18bo3bo2bo11bo5bo35b3o20bo5b2o5bo34b3o19b2ob2o 2bobo15bo29bo20bobo53b2o$112bo5bo27bobo50b2o5bo58bo10bobo112b2o3bo111b o16bo2bo5b2o8b3o45bo3b2o13b2o12b2o34b2o20bob2o10b2o8bo29b2o3b2o15b2o$ 111bobo4b2obo36bo35bobo7bobo56b3o11b2o247b2o16bo43bo3bo3bo66bo20bo8b2o 2b2o2bo5bo9b2o22b3o19b2o$112bo6b3o6bo28b2o36b2o7b2o381bobo2bo4b3o85b3o b3obo8bo3bo4b2o4b2o10b2obo9bo19bobo10b2o$120bo6bobo33bo31bo4b2o383bo2b obo8bo12b2o72bo18bo5b2o16bob2o30bo11b2o$128bo25bo2bo4bobo23b2o10bobo 203b2o177bo3bo22b2o3b2o227bo6bo$147bo6bo2bo5bo24b2o11bo3bo73bo60b2o64b 2o17bo99bo59bo31b2o140b2o47bo38b2o3bobo$146bobo5b3o47b2o16b2o56bo59b2o 64b2o16bobo12b2o84bo60b3o168bob2o40bo5bo29bo8b2o5bo$111b2o34bo55bob2o 15b2o54b3o125bo18bo13b3o83bo186b2o34bo7bo43bobo4b3o26bobo$110bobo89b3o 2bo174b2o21bobo6b2o23b2obo138bo130b2o2b2o29bobo9bo41bo15bo19bo$110bo 93bobobo20bob2o149b2o21bob2o5b2o25bobo83b3o51b3o15bo7bo82b2o24bobo28bo bo5b2obo27b2o28bobo$109b2o27b2o23b2o40bobobo19b2obo161b2o36b2o6bo2bo 114b2o24bo14b3o5b3o43bo36b2o12b2o12bo27b2ob2o4b2o8b2o19bo30bo$114b2o 22b2o23bobo11b2o27bo2b3o181bo2bo34bo2bo6b2o59b2o17b3o11bo7bo15bo13b2o 6b3o18bo7bo42bobo48bobo11b2o46bo17bobo57bo8b2o$114b2o49bo12bo19b2o7b2o bo132b2o49b2o4b2o4b2o18b2o4b2o24bo43b2o31b2o4b3o15bobo11b2o6bo19b2o6b 2o42b2o51bo59bobo15b2o58b2o7bobo$165b2o11bobo17bo9b2o96b2o36bo55bobo3b 2o17bo2bo19b2o8b3o74b2o3bo19b2o144b2o59b2o4bo26b2o23b2o17b3o8bo$160b2o 17b2o15bobo9bo4bo24b2o66b3o34bo13b2o3b2o38bo22bo2bo18bobo11bo5bo68bo3b 2o104bo80b2o43bobo24bobo8bo14b2o19bo3bo4b2o$160b2o21b2o6bo4b2o14bobo 24bo67b4o32b2o13bo3bo39b2o22bobo12b2o3b3o11b2o4bobo120bo55bo82bo43bobo 10bo13bo8b2ob2o38bo$126b2o54bo2bo4bobo19bobo24bobo66bo2bo43b3o5b3o26b 2o47b2o3b2o19bo12b3o105bo2bo53b3o80bobo42bo10bo2bo10b2o43b2o6bo$116b2o 7b3o55b2o5bobo18b2ob2o24b2o67bob2o42bo9bo27bo12b2o33b2o6b2o5b2o22b3obo 107bo136b2o15b2o36bo2bo15b2o2bobo33b2o4b2o$116b3o5bob2o50b3o10bo198b3o 12bo2bo32bo6b3o5b2o23bobobo39b2o60bo4bo111b2o40b2o38bo16b2o2bo3bo35bo$ 110b2o2bo2bobo3bobo22bobo26b3o111bo85b2o11bo14bobo25b2o5bobo29b3o7bo2b o21bo17bobo63b2o111bobo100b2o2bo31bo3bo$110b2o2b2o2b2o3bo2bo20bo9bobo 132b2o83b2o2b2o23bob2o23b2o5bob2o26b6o7b2o21bobo17b3o177bo64b2o35b3o 27bo5bobo$114b2o8b2o22bo2bo8bo72b2o56b2o88bobo23b3o13bo24b2o20b2o3bo 16b3o12bo19b2o59b3o115b2o21b2o41bo9b3o24bo27bob2o$148bobobo3bo4bo2b2o 26b2o39bo148bo3bo21b2o12bobo4b2o17b2o19bobo2bo15bob3o22b2o5b2o23b2o 177bobo38b3o10bo32b2o24bo8b2o2bo$149bo2bo3b2obo2bob2o26bo38bobo5b2o 144b2o36bo5bo11b2o26b2o18bobobo23b2o5b3o22b2o177bo40bo13bo21b2o7b3o20b o2bobo3b2o2b2o3bo$150b2o8b2o31b3o18b2o15b2o6b2o4b2o47bo84b2o3bob2o42b 3o8b2o40b2o4bo2bo6b2o4b2o30b2o188b2o48bobo25b3o5bob2o22bo2bo3b2o7bo$ 175bo19bo18b2o29b2o45bobo85bo2b3o2bo43bo49bobo5b2o6bo2bo2bo2bo28bo2bo 104bobo118b2o9bo22b2o2bo2bobo3bobo25b2o9b4o$175bo87bo29b2o82b3o5bobobo 58b2o31b3o15b2o3bo4bo15b2o4b2o4b2o49b2o54b2o118bo2bo3b2o2bo4bo18b2o2b 2o2b2o3bo2bo$175bo12b2o8b2o62b3o112bo8bobobo56bo2bo18bo11b2o22b6o14b2o 3bobo55bo56bo117bobobo3b2obo2bob2o22b2o8b2o$161bobo20b4o4b2o3bo2bo30b 2o28bo2b2o121bo2b3o54bobobo15bobo5b2o7b2o22bob2o18bo38b2o3b2o13bo106b 2o65bo2bo8b2o$149b2o9bo10b3o3b3o4b3ob2o2b2o3bobobo29bobo10b2o15b3obo 122b2obo56bob3o15b2o5b2o6b3o4b2o16bobo18b2o39bo3bo13b2o106b2o64bo$148b o2bo3b2o2bo4bo24bo8bob3o30bo6b2o2b2o18b2o123b2o59b3o12bo24bobo15b2o29b 2o26b3o5b3o167b2o16bobo$147bobobo3b2obo2bob2o10bo24b3o30b2o4bobo60bobo 84bo74bobo24b3o31b2o12bo27bo9bo109b2obo54bo62b2o8b2o$147bo2bo8b2o14bo 63bo12b2o6bo42b2o160bo17b2o7b2o30bo2bo12b3o144bob2o55b3o55b2o2b2o2b2o 3bo2bo$146bo28bo62b2o11bobo5bo43bo179b2o4b2o7b2o23bobobo14bo11b2o192bo 55b2o2bo2bobo3bobo$147bobo101bo7b3o227b3o6b2o22b3obo23b2o2b2o219b2o33b 3o5bob2o$250b2o257bo12b3o24bobo223b2o33b2o7b3o$188b2o7bo304b2o4bobo39b o155b2o9b2o5b2o94b2o$166bo21b2o6bobo16b2o273b2o11bo5bo36bo158bobo10bo 5b2o$159b2o5b2o28bobo17bo273b2o8b3o49b2o151bo12bobo$159b2o4bobo29bo15b 3o284bo43b3obo3bo151b2o13b2o$186b2o25bo38b2o289bob2o6b3o21bo18bo126b2o 83b2o$186bobo5bo56bobo289b2obo8bo21b3o6b2o6b3o125bobo10b2o32b3o36b2o6b 2o$186bo5b5o54bo29b2o258bob3o34bo5b2o5bo129bo11b2o25bo6bo2bo42bob2o$ 192b2ob3o38b2o5b2o5b2o30bo26bo269b2o12b2o90b2o74bobo4bo3bo44b2o$192b2o 2bo5bo33b2o5bo38bobo23bobo21bo210bo142bo31b3o41bo5b2o8bo38b2o$156bo36b 3o5bobo37bobo39b2o24bobo21b2o351bobo29b3o48bobo5bobo35b3o$146bo8b3o28b o7bo7bo38b2o67b2o20b2o246b2o105b2o15b2o12b3o49b2ob2o3bo35bob2o$145bobo 8b2o27bobo49b2o341b2o3b2o117b2o9b3o53bo2bo33b3o3b2o$146bo4b2o9bo23bo 38b2o10bobo76b2o267b2o28bo99b3o28b2o24b2o34bo13bo$154bo6bobo61b2o11bo 65bo7b2o2b2o296bo100b3o7b2o19bo14b2o23b2o21bo11bobo$150bo3b2o6bo78b3o 16b2o40b3o2bo4b2o2bobo295b3o22bobo45b2o37bo17bobo13bobo23b2o18bo15bo$ 150bo5b2o19b2o23b2o36bo19b2o20b2o17bob3obobo7bo4b2o225bo89b2o45bobo37b obo15b2o14bo12bo31bobo$152bo24b2o23bobo35bo3bo37b2o4b2o15bo3bo5b2obo3b 2o225b3o15bo7bo64bo32b2o11bo40b2o4bo25b2o11bobo31bo$145b2o5bo5bo45bo 35bo2bobo21bob2o17b2o18b3o3bo180bo30b2o24bo14b3o5b3o95bo11b2o45bobo29b 2o6bobo$144bobo57b2o36bobo2bo19b2obo37b2o4bo4bo15bo134b2o21bobo7b2o6bo 15bo13b2o6b3o18bo7bo92bobo58bobo29b2o7bo$144bo7bo4bo41b2o13b2o27bo3bo 53bo11bo4bobo15b2o132b2o22b2o6bo6b3o15bobo11b2o6bo19b2o6b2o41bobo48b2o 60bo10b3o75b2o$143b2o7bo2bo43b2o14bo19b2o10bo66b3obobo14b2o168bo2bo19b 2o90b2o123b3o74bobo$148b2o3b3o59bobo17bo8b3o40b2o25b2o187b2o3b2o70b2o 39bo202bo$148b2o66b2o15bobo14b2o31b2o2b2o290b2o51bo142bobo46b2o$228bo 4b2o15bobo29bobo296bo49bo71b2o26b2o33bobo9bo40b2o$227bobo22bo29bo12b2o 128bo205b3o69bo28bo32bo8bo2bo41b2o$186b3o27bo10bobo22b2o27b2o11bobo37b o80b2o8b3o65b2o177b2o30b3o22b3o28b2o2bo4bo3bobobo$159bobo24b3obo8b2o 13bo2bo10bo65bo40b2o78b2o11bo5bo40bo17bo2bo62b2o48bo5bobo4bo43b2o4b2o 32bo22bo19bo10b2obo2bob2o3bo2bo$150bobo9bo24bobobo3b4o4b2o9bo2bo75b2o 39b2o91b2o4bobo12b2o11bo12bobo82b2o48bobo3b2o5bobo41b2o81bo14b2o8b2o$ 149bo8bo2bo26bo2bo3b3ob2o2b2o10bo218bo13b3o8b2obo12bo17bo2bo112b2o5bo 5b2o101b2o9bo12bo57b2o$144b2o2bo4bo3bobobo27b2o9bo70b2o141b2obo5b2o23b 2obo6bo26b2o5bo2bo21b2o156b2o5b2o40bo2bo3b3ob2o2b2o66b3o$144b2obo2bob 2o3bo2bo68b2o40bo143bobo5b2o25bobo4bobo2bo6bo15b2o5bobo22b2o109bo47bo 5b2o39bobobo3b4o4b2o10b3o53b2obo8b2o$148b2o8b2o69bo39bobo144bo26b2obo 2bo2bo4bo2bo6bo25bo11b2o119b2o39b2o7bobo43b3obo8b2o72bobo3b2o2b2o2b2o$ 216b3o11b3o19b2o15b2o24b2o118b2o26b3o4b2o6b2o7bo4bo31bo2bo82bo16bo19b 2o38b2o2b2o4b2o43b3o22bo18b2o8b2o30bo2bo3b2o2bo2bobo$218bo13bo19b2o40b obo118b2o21b5o3bo20bo5bo19b2o4b2o4b2o49b2o30bob3o13bo64bobo7b2o64bo14b 2obo2bob2o3bo2bo30b2o10b3o$189b2o8b2o16bo76bo120b2o20b5ob3o25bobo19b2o 3bobo55bo32bo3bo12b3o50b2o12bo6bobo10b2o52bo14b2o2bo4bo3bobobo41b2o$ 188bo2bo3b2o2b2o2b2o20b2o8b2o56b2o141bo3b2obobo26b2o24bo38b2o3b2o13bo 32bob3o64bobo11b2o6bo11b2o35bo36bo8bo2bo$189bobo3bobo2bo2b2o16b2obo2bo b2o3bo2bo31b2o75bobo88b2o11b2o6b2o37b2o39bo3bo13b2o34bob2o65bo15bo51b 3o36bobo9bo$187b2obo5b3o22b2o2bo4bo3bobobo30bobo75b2o85bo15b2o6bo2bo 45b2o26b3o5b3o46b3o66b2o13bobo49b2o2bo2b2o40bobo$187b3o7b2o27bo8bo2bo 32bo75bo67b2o18bo57b2o12bo27bo9bo45bob2o80bo3bo48bo3bo2b2o$187b2o38bob o9bo31b2o141bo2bo15b3o22bo2bo12bo17bo2bo12b3o79b3o81bo3bo49bob2o$236bo bo175bobo25b2o5b2obo4bo2bo5b2o4b2o16bo2bobo14bo11b2o67b2o80bo3bo50b2o$ 415bob2o23b2o6bobo4bobo6b2o5b2o19bo23b2o2b2o148bo3bo27b2o60b2o7bo$303b 2o111b3o13bo18bo6bo18bo12bob2o23bobo14bo18bo105b2o12bobo7b2o19bo61b2o 6bobo$199b2o102b2o112b2o12bobo16b2o18b2o4bobo12bo26bo15b3o6b2o6b3o105b obo12bo9bo17bobo26bo42bobo$199b2o24b2o205bo17b2o6b2o11bo5bo59bo5b2o5bo 110bo22bobo15b2o27bo43bo$225b2o26b2o55bob2o136b2o6b2o8b3o43b2o4b2o14b 2o12b2o109b2o22b2o4bo30bo9bo32bo$254bo55b2obo154bo43bob2o4bo169bobo28b obo40b2o5bobo$251b3o257bo9b3o166bobo10bo18bo4b2o9bo25bobo4bo2bo$194bo 56bo262bo8bo13b2o152bo10bo2bo24b2o5bobo30bo3bo$193b3o314b2obo23b2o3b2o 158bo2bo25bo6bo32bo2bo5bo$192bo2b2o96b2o215b2o30b2o160bo21bo4bo39b3o5b obo$186bo4b5o78b2o5b2o10bobo153b3o276b2o34bo15bo$185bobo3b4o44bo34b2o 5bo13bo355b2o36b2o30b2o23b2o15bobo$186bo4b4o7bo27b3o5bobo38bobo13b2o 156bo52bo144b2o37bo29bobo23b2o16bo$192b2obob2o2bobo19bo5bo2bo6bo39b2o 172bo52b3o15bo7bo154b3o30bo$193bo4bo3bo19bobo4bo2bo42b2o170bo5bo29b2o 24bo14b3o5b3o107b2obo41bo31b2o$194b2o2bo24bo39b2o10bobo149b2o18bo12b2o 6bo15bo13b2o6b3o18bo7bo106bob2o78b2o54b2o$194b4o30b2o33b2o11bo3bo33b2o 111b2o18bo11bo6b3o15bobo11b2o6bo19b2o6b2o147b2o5bo2b2o29b2o54bobo$185b 2o9bo31bo50b2o33bo147bo2bo19b2o195bo2bo3bo3b2o2b2o83bo$184bobo27b2o23b 2o37bob2o30bobo145b2o3b2o213bo2bobo3bo7b2o83b2o$184bo12bo16b2o23bobo 35b3o2bo12b2o15b2o60bo139bobo4bo139b2o21bo5b4o83b2o$183b2o11bobo29bo 12bo37bobobo11b2o78b2o137bo4b2o4bo134bobo17bob2o93b2o$188b2o6bobo28bob o11b2o37bobobo83bobo3b2o138b3ob3o4b2o133bo20bo54b3o$188b2o7bo29bobo6b 2o14b2o27bo2b3o82b2o79b2o66b2o6b2o49bo81b2o64bo8bob3o$228bo7b2o15bo19b 2o7b2obo26b2o55bo62bo17b2o74bo41bo8bobo123b2o15b3ob2o2b2o3bobobo$253bo bo17bo9b2o27bobo101bobo12bobo82b2o7bo42bobo6b2o124bo16b4o4b2o3bo2bo28b obo$254b2o15bobo9bo30bo104bo12bo83b4o48b2o123b2o9bo19b2o8b2o28bo$200b 2o64bo4b2o41b2o52bo13bo32bo2bo23b2o7b2o21b2o41b3o120b2o51b2o70bo2bo8b 2o$199b3o22bobo38bobo101bo10bobo31bobobo23b2o5bob2o21b2o165bo60bo62bob obo3b2obo2bob2o$188b2o8bob2o21bo41bobo99b3o11b2o31bo2bo31bo12b2o177bob o61bo60bo2bo3b2o2bo4bo$184b2o2b2o2b2o3bobo24bo2bo8b2o15b3o10bo148b2o 32bo11bo2bo177b2o15b2o41bo2bo61b2o9bo$184bobo2bo2b2o3bo2bo23bobobo3b2o bo2bob2o10b3o176bo4bo5b2o5bo2bo3b2o4b2o49b2o144b2o43b3o72bobo$185b3o 10b2o25bo2bo3b2o2bo4bo189b2o3bo4bo2b2o4b2o3bobo55bo70bo119b3o$186b2o 38b2o9bo58b2o85bo46bobo7b3o2bo9bo38b2o3b2o13bo67b2o119bo2bo$238bobo26b 2o28bo86bo30b2o23bo4bo8b2o39bo3bo13b2o68b2o57b2o36bo22bobo$267bo26b3o 85b3o30b2o23b5o19b2o26b3o5b3o138bobo35bobo21b3o6b2o$268b3o23bo74bobo 69b2o7b2o12bo27bo9bo138bo38bo6b3o6bo14bobo17bo$250bo19bo99b2o77bo2bo 12b3o76bobo93b2o44bo2bo5bobo12b3o17bobo$227b2o8b2o11bo119bo45b2o5b2o 23bobobo14bo11b2o63b2o3bo98bobo40bo4bo13b2o19bo12b3o$226bo2bo3b2obo2bo b2o7bo12b2o8b2o42b2o5b2o88bob2o5b2o23bo2bo23b2o2b2o64bo3bobo96bo2bo33b o5bo21b2o5b2o22b3obo$225bobobo3bo4bo2b2o16b4o4b2o3bo2bo41b2o5bo89bo19b o12bo26bobo72b2o96bo3b2o33bo4bo20b3o5b2o6b2o15bobobo$225bo2bo8bo8b3o 10b3ob2o2b2o3bobobo45bobo89bo12b2o4bobo12bobo24bo171bo31b2o7bo15b2o22b obo15bo2bo$224bo9bobo27bo8bob3o44b2o90bo2bo10bo5bo36bo70bo135bobo23b2o 22bo18b2o$225bobo24bo22b3o40b2o95b2o8b3o42bobo4b2o62bo105bo2b3o5b2o18b o12bo20b2o$252bo53b2o10bobo104bo43bo3bo3bo63b3o103b2o9bo18b2o11bobo19b 2o$245bo6bo53b2o11bo148bo3bo5b3o168b3o7b3o20b2o6bobo24b2o2bo4b2o$245b 2o76bo143bo3bo8bo168b3o9bo20b2o7bo25b2o2bo4b2o19b2o$237b2o5bobo75b3o 70bo70bo3bo245b2o5bobo20bobo$237b2o18b2o4b2o8bo47b3obo70b2o69bobo242b 2o9bo21b3o$257bobo3b2o8bo48bo3bo68b2o71bo161b2o5b2o72bo2bo8bo21b2o$ 257bo65bo3bo303bo5b2o56bo15bobobo23b2o7b2o$295b2o27bob3o302bobo59b2obo 15bob3o22b2o6b3o$296bo19b2o7b3o70bo233b2o45bo2b2o8bo21b3o12bo$233b2o 61bobo17bo9bo69bobo141bobo93b2o40bo3b2o2b2o3bobo2bo31bobo4b2o$232bo2bo 61b2o15bobo80b2o141b2o93bobo10b2o28bo7b2o3bo2bo34bo5bo11b2o$224bo6b6o 31bobo38bo4b2o225bo94bo11b2o29b4o9b2o42b3o8b2o$223bobo6bo2b2o29b2o2bo 6bo30bobo321bo105bo$224bo10bo4bo27b3o5bobo29bobo$230bo4bo3bobo19bo15bo 18b3o10bo320b3obo$240bo19bobo8bo23b3o108bobo220bob2o$230b3o28bo9b3o 133b2o220b2obo$267b3o2b2o133bo219bob3o27b2o$223b2o42b2o3b2o36b2o326b2o 19bo$222bobo27b2o13bo9b2o31bo318bo9bo17bobo$222bo10bo18b2o13b2obo6bobo 31b3o325bobo15b2o$221b2o8b4o33b3o8bo33bo326b2o4bo6b2o$226b2o2bo3bo34bo 9b2o364bobo4bo2bo$226b2o2bo2bo40b2o30b2o8b2o327bobo5b2o$231b3o40b2o26b 2o2b2o2b2o3bo2bo327bo10b3o$302b2o2bo2bobo3bobo340b3o$308b3o5bob2o$237b obo68b2o7b3o$240bo77b2o116bo207b2o$226b2o8bo2bo21b3o173b2o206bo$222b2o bo2bob2o3bobobo21b3obo8b2o11b2o7b2o138b2o204b3o24b4o9b2o$222bo4bo2b2o 3bo2bo23bobobo3b4o4b2o8b2o6b2o344bo19bo5bo7b2o3bo2bo$226bo9b2o25bo2bo 3b3ob2o2b2o7bo18b2o7bo195bo138b2o10bo5bo3b2o2b2o3bobo2bo$223bobo38b2o 9bo24b3o3b2o6bobo193bo127b2o10b3o9bo6bo2b2o8bo$300bo15b2o192b3o22bobo 99bo2bo3b2o2bo2bobo29b2obo$301bo14b2o217b2o101bobo3b2o2b2o2b2o4b3o3b3o 18bo$256b2o5bo2b2o268bo99b2obo8b2o$255bo2bo3bo3b2o2b2o364b3o23bo$253bo 2bobo3bo7b2o167bo196b2o24bo$257bo5b4o173b2o74bobo143bo9b2o$253bob2o52b 3ob3o3b2o118b2o75b2o154b2o$254bo58b7obo195bo$304bo8b2obob3o207bo119b2o $260b3o40bobo221bo120b2o$259bo2bo41bo8b3o211b3o$259bo3bo2b2o45bobo122b o$258b2obobo2b2o42b4obo123b2o64bo5bobo4bo$258b2ob2o32b2o13bo2b2o5b2o 116b2o65bobo3b2o5bobo156b3o6bo$259b3o33b2o14b3o6bobo182b2o5bo5b2o157bo 2bo4bobo$312bo9bo320bo26bo6bob2o5bo$322b2o200bo110bo6b3o24bobo3b2o$ 317b2o203b2o110bobo4bo2b2o24bo4b2o$262b2o53b2o184bo19b2o110bo5b4o6bo 22bo2bo$253bo248bo141bobo3bobo22b2o$252bobo247b3o139bo2bo3bo34b2o$253b o15bo374bo2bo38bobo$261b2o5bobo34b2o143bobo192b2o28bo12bo$262b2o5bo35b 3o143b2o181b2o23b2o13bobo11b2o$261bo43b2obo8b2o132bo181bobo23b2o13bobo 6b2o$307bobo3b2o2b2o2b2o310bo12bo28bo7b2o$252b2o52bo2bo3b2o2bo2bobo 309b2o11bobo$251bobo53b2o10b3o315b2o6bobo$251bo67b2o316b2o7bo$250b2o 419bo$255b2o413bob2o$255b2o417bo5b4o$649b2o19bo2bobo3bo7b2o$639b2o7b3o 21bo2bo3bo3b2o2b2o$639b3o5bob2o22b2o5bo2b2o$268bo364b2o2bo2bobo3bobo$ 266b2obo363b2o2b2o2b2o3bo2bo$252bo2b2o8bo371b2o8b2o$251bo3b2o2b2o3bobo 2bo$251bo7b2o3bo2bo$252b4o9b2o38$451bo62b2o$451b2o60b2o$450bobo62bo2$ 502b3o$502bo$503bo16bo$519b2o$519bobo4$452b2o$453b2o$452bo8$539b2o$ 538b2o$519b2o4b2o13bo$424b3o91b2o5bobo$426bo93bo4bo8b2o$425bo108bobo$ 534bo2$404b2o$405b2o$404bo$533bo$192b2o8b2o219b2o107b2o$188b4o4b2o3bo 2bo219b2o106bobo$188b3ob2o2b2o3bobobo217bo$193bo8bob3o$204b3o2$200bobo 102bo220b3o$198b2obo101b3o8b2o88b3o119bo7b3o$199bob2o93bo5bo11b2o90bo 120bo6bo$192b2o4b2ob2o92bobo4b2o101bo129bo$192b2o6bo40b2o5bo2b2o28b3o 12bo104bo$187b2o9b3o39bo2bo3bo3b2o2b2o22bob3o22b2o6b3o84b2o$188bo9b3o 37bo2bobo3bo7b2o21bobobo23b2o7b2o83bobo$188bobo8b2o41bo5b4o26bo2bo6b2o 22b2o227bo$189b2o6bob2o37bob2o37b2o7b2o22b3o82b2o141b2o$197bobo39bo48b 2o4b2o17bobo80bobo141bobo$198bo94bo2bo17b2o65b2o15bo$194b2o10bo87b2o 84bobo83b2o$194bobo8bobo71b2o13bo87bo$190bo3bo11bo44b2o26b2o114b2o67bo 3bo$189bobo59b2o61b2o80b2o66bo4bo$190bo65b2o55bo2bo78bo70bobobo8bo$ 256bo22b3o5b2o4bo18bobobo150bobobo5b3o$229b2o23bobo23b2o5b2o4bobo15b3o bo108bo43bo4bo2bo$229b2o23b2o21b2o14b2o3bo12b3o100b2o8b3o42bo3bo2b2o$ 128bobo146b3o17bobo114b2o11bo5bo$131bo9b2o135bobo17bo127b2o4bobo12bobo 20b2o2bo$127bo4bo2b2o3bo2bo94bo40b2o152bo12bo26bobo$127b2obo2bob2o3bob obo58b2o32bobo173b2o7b2o23bo2bo23b2o2b2o69b2o39b2o$131b2o8bo2bo58b2o 33bo4bo10bo158b2obo5b2o23bobobo14bo11b2o65bo3bobo38bobo$145bo95b2o10bo bo26b3o131bo31bo2bo12b3o77b2o3bo40bo$142bobo97b2o10bo110b2o49bo13bo4bo 13b2o12bo27bo9bo42bobo35b2o$215bo30bo33bo5bo77bobo46bo2bo11b2ob3o2bo3b 2o21b2o26b3o5b3o79b2o$213bobo29bob2o31bo5bo79bo15b3o29b2o13b2obo7bobo 10b2o39bo3bo13b2o69bo$190b3o21b2o64bo5bo97bo45bo4bo6bo11bo38b2o3b2o13b o$131b2o57b3obo8b2o44bo55b2o76bo49b2o5b3o6b2o3bobo55bo$131b2o58bobobo 3b4o4b2o40bo32b3o20b2o127bo14b2o4b2o4b2o49b2o$126b2o64bo2bo3b3ob2o2b2o 37bo2bo164b2o44bo2bo$127bo65b2o9bo35b2o171bo2bo44b2o$127bobo110b2o4b2o 2bo130b2o30bobobo23b2o5b2o23b2o41bo$128b2o100b2o148bobo31bo2bo23b2o5b 2obo21b2o37b2o3bob2o$230b2o14b2o134bo35bo12bo19bo60b2o4b3o$247b3o32b2o 131bobo12bobo18bo61b2o2b2o49b2o$145bo107bo26bo2bo17bo129bo16bo2bo61b3o 6b2o44bobo6b2o$144bobo104b2obo45bobo12bo53bo79b2o64bo3bo3b2o43bo8bobo$ 129bo9bobo3bo91bo2b2o8bo6b2o5b2o14bo2bo12b2o3bo12bob2o51b2o142bobo3b2o b2o53bo$128bobo9b2o94bo3b2o2b2o3bobo2bo3bo5b2o15bo2bo5b2o3b2o21bo49bob o3b2o138bo4b4o$129bo10bo95bo7b2o3bo2bo5bobo21bobo5b2o5bo16bo2bobo55b2o 137bo$237b4o9b2o7b2o22bo32bo2bo54bo84b2o3b2o$136b3o124b2o52b2o142bo2bo 19b2o260b2o2bo5b2o$136bobo108bo14bobo17b2o142b2o18bo11bo6b3o15bobo11b 2o6bo19b2o6b2o207b2o2b2o3bo3bo2bo$136bo108b3o15bo18b2o13b2o127b2o18bo 12b2o6bo15bo13b2o6b3o18bo7bo207b2o7bo3bobo2bo$136bo2bo104bo14bo36b3o 147bo5bo29b2o24bo14b3o5b3o213b4o5bo25b2o9bo$136bo107b2o12bobo35bo2bo 17b2o133bo52b3o15bo7bo225b2obo20bo2bo3b3ob2o2b2o$135bo2bo3b2o113bo3bo 29b2o4b2o16bo2bo133bo52bo253bo20bobobo3b4o4b2o$134bob2o4b2o86bo25bo3bo 21b2o6bo2bo485b3obo8b2o$133b2obo92bo2bo22bo3bo21bo2bo6b2o22bo2bo129b3o 58b3o267b3o$134bo2bo91bo2bo10bo10bo3bo22bobo2bo22b2o5bo2bo188bo32b2o$ 134bobo94bo10bobo10bobo24bo26b2o6bobo188bo3bo23b2o3b2o203b2o7bo$130bob o109bobo11bo26b2obo12bo18bo189bo2bobo8bo13b2o208b2o6bobo$129bo9bobo 101bo4b2o35bo12bobo4b2o203bobo2bo4b3o218b2o11bobo$130bo2bo8bo88b2o15bo bo9b2o37bo5bo11b2o148bo43bo3bo3bo222bo12bo28bo7b2o$130bobobo3bo4bo2b2o 58b2o8b2o12bobo17bo55b3o8b2o130b2o6b2o8b3o45bo3b2o14b2o12b2o191bobo23b 2o13bobo6b2o$131bo2bo3b2obo2bob2o57bo2bo3b2o4b4o8bo19b2o7bo3bo44bo122b o17b2o4bo2bo11bo5bo35b3o21bo5b2o5bo193b2o7bo15b2o13bobo11b2o$132b2o8b 2o60bobobo3b2o2b2ob3o7b2o27bo4bo152b2o12bobo36b2o4bobo12bo26bo15b3o6b 2o6b3o199b2o30bo12bo$203b3obo8bo40bobobo153b3o13bo23bo2bo17bo12bob2o 23bobo14bo18bo198bo2bo40bobo$203b3o50bobobo153bob2o23b2o5bob2o4bo2bo5b 2o26bo23b2o2b2o229bobo5bo34b2o$254bo4bo153bobo25b2o5bobo6bobo5b2o6b2o 14bo2bobo14bo11b2o229b2o5bobo24b3o$207bobo44bo3bo154bo2bo32bo8bo13b2o 17bo2bo12b3o234bo15bo24bo$208bob2o202b2o15b3o15b2o23bo17b2o12bo27bo9bo 44b3o151bobo33bo5bo2bo$207b2obo29b2o11bo2b2o89bo85bo4b2o9b2o6b2o47b2o 26b3o5b3o43bo3bo25b2o124bo33bobo5b2o$165bobo39b2ob2o4b2o22b2o10bobo40b 2o5b2o43b2o83bo5b3o2bobo3b2o6b2o37b2o39bo3bo13b2o36bo23b2o160bo15bo$ 166b2o41bo6b2o34b2o41b2o5bo43bobo88bobo3b2o17b2o7b2o24bo38b2o3b2o13bo 33b3o26bo174bobo$166bo42b3o9b2o33b2o42bobo111b2o21b2o2b2ob2o21bo2bobo 19b2o3bobo55bo30bo208bo$209b3o9bo34bobo32bobo6b2o112b2o26bobo16b3o3bob obo18bo2bo4b2o4b2o49b2o30bobo16b3o$194b2o13b2o8bobo29b2o5bo33b2o2b2o 145bo5b2o6b2o8b2o34bo2bo81bo17bo$194b2o13b2obo6b2o30b2o5b2o32bo3bobo 149bo2bo4bo2bo30bo2bo10b2o101bo16bo$210bobo84bo115bob2o5b2o25bobo4bobo 2bo22b2o5bo2bo21b2o105b2o132b2o$211bo201bobo6b2o23b2obo6bo26b2o6bobo 21b2o105bobo131b2o$114b2o8b2o77bo10b2o12bo71b3o111bo18bo13b3o8b2obo12b o18bo$110b4o4b2o3bo2bo75bobo8bobo12b3o69b3o111b2o10b2o4bobo12b2o11bo 12bobo82b2o221b2o$110b3ob2o2b2o3bobobo75bo11bo3bo11bo68b3o111b2o11bo5b o40bo17b2o64b2o221b2o$115bo8bob3o89bobo9b2o71b3o42b2o64b2o8b3o65b2o 251bo24b3o$126b3o90bo83b3o43b2o73bo156bo162bob2o$303b3o42bo230b2o167bo 8b2o2bo6bo5bo$580b2o162bo2bobo3b2o2b2o3bo5bo5bo$417b3o82b2o3b2o237bo2b o3b2o7bo5bo5bo18b3o$417b3o84bo2bo19b2o218b2o9b4o20bo8bob3o$114b2o132b 2o156bo10b3o49b2o30bo6b3o15bobo11b2o6bo19b2o6b2o192b3o4b3ob2o2b2o3bobo bo$114b2o47b2o5bo2b2o73bo157b3o5b3o52b2o21b2o8b2o6bo15bo13b2o6b3o18bo 7bo173bo25b4o4b2o3bo2bo$109b2o51bo2bo3bo3b2o2b2o26b2o39bobo160bo4b3o 74bobo31b2o24bo14b3o5b3o174b3o27b2o8b2o$110bo49bo2bobo3bo7b2o26b2o39b 2o160b2o4b3o76bo56b2o14bo7bo179bo69b2o5bo2b2o$110bobo51bo5b4o469b2o 108b2o68bo2bo3bo3b2o2b2o$111b2o47bob2o247bo230b2o177bo2bobo3bo7b2o$ 161bo32bo34b2o179bobo210b2o4b2o13bo123bo10b2o44bo5b4o$196bo32b2o15b2o 72b3o83b2o2b2o49b2o9bo111b2o36b2o5bobo134bo2bo8b3o10b2o28bob2o$128bo 63bo2bo21b3o26bobo73bo83b2o11bo40bo2bo3b3ob2o2b2o102b2o3b2o38bo4bo8b2o 115bo10bo2bo7bobo2bo2b2o3bo2bo28bo4bo$127bobo61bo13b2o8bob3o28bo72bo 97b3o37bobobo3b4o4b2o63bo38b2o57bobo113bobo5b2o3bo9b2o2b2o2b2o3bobo34b o$112bo15bo36bo7b2o17b2o7b2o4b4o3bobobo29b2o134bo9bo27bo35b3obo8b2o66b 3o96bo115bobo4bo2bo16b2o8bob2o$111bobo5b2o43bobo6b2o17bo8b2o2b2ob3o3bo 2bo136b2o28b3o5b3o26b2o35b3o77b3obo206b2o4bo6b2o28b3o$112bo5bo2bo42bob o11b2o25bo9b2o83b2o52bo17b2o13bo3bo39b2o106bo3bo8bo25b2o12b2o143b2o9bo bo15b2o25b2o39b2o$118bo8bo37bo12bo122b2o49bobo17bo13b2o3b2o38bo108bo3b o5b3o26bo5b2o5bo155bo17bobo57b2o6b2o$119b3o3bobo23b2o23bobo33bo16b2o 69bo51b2o19bo55bobo34bo30bo43bob3o3bo26b3o6b2o6b3o139bo3bo7b2o19bo57bo bo10b2o$126b2o23b2o15bo7b2o32b3o16bo142b2o49b2o4b2o34b3o19b2o8b3o42b3o 4b2o25bo18bo41bo97bo4bo27b2o56bobo10bo$167b2o40bo17bobo89b2o101bo2bo 38b2o2bo2b2o13bobo11bo5bo36bo92b2o99bobobo39b2o43bo10bobo$117bo48bo2bo 39b2o16b2o20b2o5b2o62b2o101b2o39bo3bo2b2o12b3o11bo5bobo39bo88bobo99bob obo38b2o43b2o9b2o$116bobo41bo5bobo81bo5b2o61bo11b2o78b2o51bob2o17b2o 12bo2bo3bo12b3o24bobo190bo4bo31b2o49bobo$116bobo6b2o32bobo5b2o81bobo 78b2o78b2o51b2o22b2o5b2o6bo15b3obo23b2o2b2o187bo3bo32bo9bo40b2o3b2o$ 117bo7b2o33bo15bo17b3o54b2o234b3o5b2o4bo18bobobo14bo11b2o224bobo6b3o 14b2o16bo12b2o$175bobo17b3o10bo35b2obo7b2o112b2o150bo2bo12b3o201b2o2bo 11b2o19b2o5b2o2bo13b2o15bobo10bo$176bo23b2o5bobo34bob2o6bobo112b2o96bo 54b2o12bo27bo9bo55b3o111bobo10b2o25bob4o31bo15bo$151b3o45bo2bo4bobo45b o44b3o164bo19b2o47b2o26b3o5b3o55bo7b3o104b2o37bobo49bobo$151bo2bo45b2o 6bo4b2o22b2o63bo155bo9bo18b2o13bo23b2o39bo3bo13b2o44bo6bo102b2o41b3o8b o41bo$112b3o35bo45b2o15bobo21b2o12b2o48bo155bobo42b2o23bo38b2o3b2o13bo 52bo100bobo51bobo$112b3obo8b2o26b2o40bobo17bo33bob2o44bo160bo4b2o9bo 26bo2bo17b2o3bobo55bo154bo5b2o31b3obob2o8bo$113bobobo3b4o4b2o18bo3b2o 40bo19b2o7b3o21bo48b2o121b2o3bo40b2o5bobo20b2o4b2o17bobo4b2o4b2o49b2o 152b2o5b2o30bob7o$114bo2bo3b3ob2o2b2o18bo44b2o28b3o24bo44bobo101b2o19b o3b2o40bo6bo12b2o7b2o22b3o10bo2bo242b2o3b3ob3o$115b2o9bo24bo10b2o60b3o 20b2obo108b2o19bo6b2o11bobo15b3o4b2o35bo4bo18bo2bo6b2o22b2o12b2o109bo$ 151b3o8b2o57b3o23b2o44b2o64bo18b3o6b2o13bo15bo7bo37b2o20bobobo23b2o7b 2o13bo7b2o96b2o124bo$152b2o67b3o68bobo65b3o8bo5bo24b2o53b2o28bob3o22b 2o6b3o12bo8b2o96bobo112bo8b3o52b2o$153bo67b3o53b2o15bo67bo14b2o77bobo 30b3o12bo32b3o44bo173b2o7bo55b2o$276bobo62b2o26b3obo82bo46bobo76bo3bo 173bo6b2o13b2o14bo$175bo30bo11bo59bo62b2o16bo8bob2o83b2o47bo17b2o11bo 46bo3bo170b3o22b2o15bo$173b2obo28bobo9bobo6bo64b2o66b3o6b2obo88b2o60b 2o10bobo47bobo171bo24bobo6b2o3b3o$159bo2b2o8bo31bo12b2o7b3o63b2o68bo3b ob3o43bo45b2o72bobo247bo7b2o18bo23bo$158bo3b2o2b2o3bobo2bo27bo2bo13b2o 6bo61bo69b2o49b3o8b2o110bo274b2o22b2obo$158bo7b2o3bo2bo28b2obo14bobo4b obo137bo36bo5bo11b2o386b2o7bo2b2o8bo$159b4o9b2o28b3o11b2o5bo5bo18bo 115bo39bobo4b2o119b2o3b2o210b2o53bo14bo3b2o2b2o3bobo2bo$146bobo54b2ob 2o8b2o5b2o21b3o114bobo24b3o12bo127bo3bo19b2o191bo29b2o22bo14bo7b2o3bo 2bo$146bobo20bo33bo2b2o37bo113b2o2b2o23bob3o22b2o6b3o20b2o24b3o24b2o 29b3o5b3o15bobo11b2o6bo19b2o6b2o142bobo27b3o7b2o12bo15b4o9b2o$147bo19b 3o34b3o23b2o13b2o112b2o11bo14bobobo23b2o7b2o19b2o14bo8bob3o24b2o17b3o 9bo9bo15bo13b2o6b3o18bo7bo143b2o27b2obo5b3o$124b2o8b2o30bo26bo11bo24b 2o140b3o12bo2bo30b2o24bo8b3ob2o2b2o3bobobo81b2o24bo14b3o5b3o175bobo3bo bo2bo2b2o10b3o$123bo2bo3b2o2b2o2b2o26b2o25b3o141bo9bo27bo12b2o16b4o11b 3o32b4o4b2o3bo2bo51b3o53b2o14bo7bo48b2o39b2o85bo2bo3b2o2b2o2b2o$124bob o3bobo2bo2b2o56bo140b3o5b3o26b2o21b2o6b2o3bo11bobo35b2o8b2o181bobo38bo bo71b2o12b2o8b2o12bo11b2o$88b2o2bo5b2o22b2obo5b3o18bo42b2o128b2o13bo3b o39b2o10bobo6b2o3bo12b2o97bo130bo40bo56b2o15b2o36bo10b3o10b2o$84b2o2b 2o3bo3bo2bo21b3o7b2o17bo2bo106b2o62bo13b2o3b2o38bo10b2obo5b2ob3o112bo 163b2o62bobo33bo19bo9bobo2bo2b2o3bo2bo$84b2o7bo3bobo2bo19b2o27bo2bo10b o94bobo63bo55bobo3b2o6b2o5b3o116bo60b2o29b2o69b2o63bo35b3o27b2o2b2o2b 2o3bobo25b2o5bo2b2o$89b4o5bo54bo10bobo95bo15b3o44b2o49b2o4b2o4b2o7bo6b 2o177b2obo22b2o3b2o71bo61b2o38bo30b2o8bob2o22bo2bo3bo3b2o2b2o$99b2obo 61bobo113bo94bo2bo44b2o162bo8bo12b2o177b2o41b3o20bo2bobo3bo7b2o$101bo 63bo4b2o107bo96b2o44bo2bo158bo9b3o235b2o24bo5b4o$134b2o17b2o15bobo9b2o 29b2o10b2o127bo9b2o22b3o5b2o23bobobo97b2o16bo43bob2o4bo67bo162b2o28bob 2o$134b2o16bobo17bo40bo11b2o127b2o8b2o23b2o5b2o22b3obo80bo17b2o6b2o8b 3o43b2o4b2o13b2o12b2o37b2o105b2ob2o29b3o18bo3b2o26bo$139b2o11bo19b2o7b o3bo25bobo38bobo93b2o3bobo30b2o19bo12b3o66bobo12bobo24b2o11bo5bo58bo5b 2o5bo36bo2b2o105bobo18bo10b3o17bo5b2o31b2o$88b2o49bo11b2o27bo4bo25b2o 32bo6b2o23b2o43b2o22b4o36b3o17bobo83bo12bo37b2o4bobo12bo26bo14b3o6b2o 6b3o32b2o2b2o105bobo17bobo28bo6b2o31bo$88b2o22b2o23bobo39bobobo62bo5b 2o22bobo43b2o21bo4bo25bo10bobo17bo80bo2bo23b2o7b2o5bo18bo12bob2o23bobo 13bo18bo33b2ob3o105bo18bobo28b2o37bo3bo$83b2o27b2o23b2o39bobobo95bo66b o2b4o23bobo10b2o97bobobo23b2o5bob2o4bobo6b2o26bo23b2o2b2o62bob2o121b2o 4bo24b2o8bo34b2o5b2o$84bo91bo4bo12b2o52bo96b2obob2o23bobo109bo2bo6b2o 23bo7bo2bo5b2o22bo2bobo14bo11b2o63bo122bobo15b2o13bo8bobo32b3o4b2o$84b obo89bo3bo13b2o15b2o33bo2bo100b2o24bo111b2o6bo2bo2b3o17bo8bo2bo22b2o6b o2bo12b3o79bo17b2o90bo9bo17bobo12bobo6bo2bo13b2o19b2o7b2o$85b2o34bo89b obo33bobo15bo81b3o147b2o23bo2bo30bo2bo6b2o12bo27bo9bo39b2o3bo17bobo67b ob2o17b3o7b2o19bo13b2o7b2o14b2o28bo$120bobo39b2o11bo2b2o33bo34bo16b2o 106b2o3bo126b2o16b2o6bo2bo16b2o4b2o21b2o26b3o5b3o37b2obo21bo69b2obo16b 3obo27b2o56bo2bo5bobo$121bo3bo11bo24b2o10bobo36b2o25b2o22bobo3b2o81b2o 19bo3b2o9bo111bo4bo24b2o17bo2bo16b2o39bo3bo13b2o25b2o114bo3bo84b3o6b2o $102bo21bo11bobo35b2o64b2o29b2o31b2o6b2o19bo6b2o11bobo15b3o4b2o9bo21b 2o75b2o16bo44b3o17bo38b2o3b2o13bo25b2o4bo97b2o11bo3bo56bo$101bobo20b3o 10bo40b2o90bo33bo7bo18b3o6b2o13bo15bo7bo9bo21b2o47b2o26b2o12bo2bo45b2o 13b2o3bobo55bo28bo2bo3b2o93b2o12bob3o54bobo$86bo10bo4bo26b2o47bobo124b 3o5b3o14bo24b2o91b2o10b3o40bo19b2o41b2o4b2o4b2o49b2o20b2o5b3o4bobo107b 3o40bo4b3o8bo19bo$85bobo10b2o29b2o42b2o5bo13b2o111bo7bo14b2o53b3o3b3o 53bo2bo3b2o2bo2bobo58bo2bo5b2o44bo2bo70b2o13bo2bo106bo40bobo3bo29bobo 8b2o$86bo10b2o32bo41b2o5b2o12bo253bobo3b2o2b2o2b2o8b2o15b2o5b2o23bobob o4bo2bo32bo11b2o87b2o111bo11b2o24bo5bo29bo10b2o3bo$94bo97bobo194bo56b 2obo8b2o11b2o14bob2o5b2o23bo2bo5bobo2bo16bo5b2o5bobo22b2o187bobo10b2o 70bo4bobo$92b2obo35b3o58b2o195bo56b3o24bo13bo19bo12bo10bo21b2o3b2o5bo 2bo21b2o188b2o88bo$150bo145b2o91bo56b2o20b3o16bo12b2o4bobo12bobo8b2obo 12bo3b2o12bo2bo206b2o$91bo31b2o4b2o19b3o143b2o3b2o167bo16bo2bo10bo5bo 26bo12bobo82b2o136b2o3bobo$91bo31b2o28bo147b2o82b2o82bo18b2o8b3o47bo 17bo2bo62b2o136bo4bo5b2o$91bo2bo57b2o55b2obo171bo2bo16bo93bo67b2o200bo bo3b2o5b2o$99b2o28b2o78bob2o171bo18bobo12bobo37b2o195b2o111b2o61b2o$ 90bo2b2o4b2o9bo18b3o156b2o12b2o80bo19bo12bo40b2o35b2o2bo5b2o148b2o174b 2o$110bo20bo3b2o65b2o85bo5b2o5bo81bob2o5b2o23bo2bo69b2o2b2o3bo3bo2bo 297bo35bo14b2o$93b2o15bo23b3o65b2o82b3o6b2o6b3o80b2o5b2o23bobobo68b2o 7bo3bobo2bo66b2o3b2o220b3o36bo13b2o$91b3o29b2o8bob2o149bo18bo113bo2bo 73b4o5bo54b2o16bo2bo19b2o199bo37b3o$87bo18b3o3b3o4b2o2b2o2b2o3bobo35b 2o248b2o84b2obo33b2o15b2o13bo6b3o15bobo11b2o6bo19b2o6b2o118b2o30b2o15b 2o$86bob2o29bobo2bo2b2o3bo2bo34bo214b2o14bo106bo34b2o31b2o6bo15bo13b2o 6b3o18bo7bo118bo48b3o7b2o$90bo8b2o2bo6bo9b3o10b2o33bobo214b2o6b3o5b2o 99b2o95b2o24bo14b3o5b3o117bobo11b2o35b2obo5b3o38bo$86bo2bobo3b2o2b2o3b o5bo10b2o45b2o223bo6bo4bo39bo57bo120b2o14bo7bo119b2o12bo38bobo3bobo2bo 2b2o4b3o3b3o17b2obo33b2o9bo$44b2o8b2o32bo2bo3b2o7bo5bo19bo262bobo7bob 2o13b2o22bobo3bo49bo3bo275bobo37bo2bo3b2o2b2o2b2o16bo2b2o8bo36bo2bo3b 3ob2o2b2o$40b4o4b2o3bo2bo32b2o9b4o24b3o61b2o200b2o3bo2b3ob2o11bo2bo22b o3bo11bo33b2o5b2o272b2o2b2o39b2o8b2o12bo6bo3b2o2b2o3bobo2bo31bobobo3b 4o4b2o$40b3ob2o2b2o3bobobo69bo23b2o40bo191b2o13bo4bo13bo29b3o8bobo32b 2o4b3o124bo30b2o3bo111b2o6b2o59bo6bo7b2o3bo2bo32b3obo8b2o$45bo8bob3o 68b2o22b2o15b2o23bobo123b3o62bo2bo31bo41bo37b2o126b3o29b3obob2o55b2o 61bo39bo19bo7b4o9b2o33b3o$56b3o109bobo23b2o123b3o62bobobo23b2o5bob2o 203b3obo22b2o4b3o4bo54b2o62bobo37b3o$49b2o119bo137bo10b3o63bo2bo23b2o 7b2o30bo45bo2bo124bo3bo8bo12b2o7bo3bo56bo62b2o40bo79bobo$49b3o37b2o5bo 2b2o11b3o55b2o136b3o5b3o70bo12bo41b2o6b3o14b2o29b3o125bo3bo5b3o22b3o 109b2o50b2o78b3o$48bo2b2o35bo2bo3bo3b2o2b2o8b3o10bo184bo4b3o44bo22bobo 12bobo4b2o33bobo6bobo14b2o96b2o16bo43bob3o3bo25bo46b3o62b2o4b2o123bo2b 2o$48b2ob2o33bo2bobo3bo7b2o13b2o5bobo182b2o4b3o42b3o8b2o28bo5bo11b2o 21bo7b2o96bo5b2o10bobo5b2o8b3o42b3o4b2o13b2o12b2o42bo70b2o20b2o51b2o2b o5b2o39b2o5b2o$44b6o40bo5b4o17bo2bo4bobo64b2o160bo5bo11b2o35b3o8b2o20b 2o8b3o54bo38bobo3bobo11b3o3bobo11bo5bo36bo21bo5b2o5bo44bo16bo57b2o15b 2o36b3o8b2o2b2o3bo3bo2bo39bo5b2o$44b3ob2obo34bob2o28b2o6bo4b2o18b2o40b o119bo25b2o12bobo4b2o10b2o37bo35b2o3b2obo42b2o8bobo23b3o12bo6bo12b2o2b 3o11b2o4bobo39bo14b3o6b2o6b3o57b2o56bobo41bo10b3o9b2o7bo3bobo2bo39bo8b 2o$39b2o8bo2bo34bo26b2o15bobo17bo28b2o11bobo116bobo23b3o13bo18bo73b2o 7bo36bo3b2o10bo22bob3o22b2o5b2o5b2o19bo12b3o24bobo13bo18bo57bobo55bo 42bobo5b2o19b4o5bo42b3o7bo$40bo8bo63bobo17bo9bo5bobo29bo12b2o112b2o2b 2o23bob2o23b2o6bobo79bobo35bobo4bo31bobobo23b2o5b3o7b2o5b2o22b3obo23b 2o2b2o143b2o42bobo4bo2bo28b2obo37bob2o5bobo$40bobo7bobo60bo19b2o14b2o 30bobo124b2o11bo14bobo25b2o5b2obo79b3o36bo37bo2bo40b3o5b2o23bobobo14bo 11b2o182b2o4bo6b2o31bo38b2o7b2o$41b2o8bo60b2o27b3obo36b2o2b2o133b3o12b o2bo18bo95b2o76b2o67b2o6bo2bo12b3o152b2o40bobo15b2o$99b2o39bob2o42b2o 98bo9bo27bo12b2o16bo103b2o106b2o31bo2bo6b2o12bo27bo9bo117bobo29bo9bo 17bobo$99b2o39b2obo142b3o5b3o26b2o20b4o6bo3bo12b2o75b2o7b3o48b2o39b2o 15b2o6b2o18b2o4b2o21b2o12bo13b3o5b3o119bo20b2o6b3o7b2o19bo58bo$58bo45b 2o32bob3o23b2obo104b2o13bo3bo39b2o9b2o2bo10bo12b2o75b3o5bob2o48bobo37b 2o24b2o17bo2b2o15b2o21b2o16bo3bo13b2o107b2o20bo5b3obo27b2o12b2o42bobo 8b2o$57bobo44bo61bob2o104bo13b2o3b2o38bo9b2o2bo8bo86b2o2bo2bobo3bobo 52bo20b2o16b2o42b2ob2o16bo21bobo14b2o3b2o13bo129bobo4bo3bo12b2o26b2o 43bo8bobo4bo$42bo5b2o8bo18b2o23bobo35bo46b2o86bo55bobo3b2o5bo2bo3b2o3b 3o84b2o2b2o2b2o3bo2bo51b2o19bobo16b3o4b2o35b3o12b2o3bobo55bo131b2o5bo 3bo10bobo21b2o59bo3bobo$41bobo4bobo26b2o23b2o19b2o11bo22b2o20b2o4b2o 85b2o49b2o4b2o4b2o6b2o6bo93b2o8b2o47b2o25b3o17bo3bo2bo6b2o40bobo4b2o4b 2o49b2o138bob3o11bo22bo64bo$42bo5bo74b2o10bobo21b2o20b2o141bo2bo9b2o 33b2o132b2o26b2o17bo4b2o6bo2bo5b2o31b3o10bo2bo189b3o35bobo23b2o$135b2o 188b2o11bo32bo2bo156b2o7b2o23bobobo4bo2bo30b2o12b2o35bo155bo37b2o23b2o $86bo52b2o172b2o22bobo5b2o25bobo156b3o6b2o22b3obo5bobobo23b2o7b2o21b2o 21bobo126bob2o29bo11b2o$85bobo51bobo171b2o21b2obo5b2o23b2obo177bo12b3o 8bob3o18bo3b2o6b3o21b2o22b3o125b2obo28bobo10b2o$86bo15bo31b2o5bo214bo 13b3o121bo49b2o4bobo24b3o12bo3bobo148b2o70b2o49bo$101bobo22b2o6b2o5b2o 128b2o55b2o25bobo12b2o121bob2o35b2o11bo5bo39bobo3b2o77b2o68b2o47b2o18b 2o52bobo$89bo4b3o5bo24b2o53b2o87b2o54b2o8b2o17bo140bo8b2o2bo21b2o8b3o 47bo17b2o11bo32bo4bo14b2o49b2o4b2o13bo46b2o17bobo37bo10bo4bo32b2o$55b 2o30b2o5bobo29bo22b2o30bobo32b3o110bo7b2o154bo2bobo3b2o2b2o3bo30bo67b 2o10bobo34bob2o63b2o5bobo78bo5b2o31bobo10b2o35b2o$55b2o31b2o4bo16bo38b o30bo36bo276bo2bo3b2o7bo110bobo30bo3bobo66bo4bo8b2o69b2o5b2o32bo10b2o$ 65bo45b3o36bobo27b2o35bo278b2o9b4o112bo32bo3bo81bobo117bo30bo$63bobo 48bo36b2o589bo117b2obo29bobo$64b2o47b2o207b2o3bo293bo3b2o217bo48b2o$ 97b2o97b2o104b2o19bo3b2o281bo9b2o3bo19b2o195b3o14bo55b3o$42b3o43b2o6b 2o99b2o54b2o6b2o19bo6b2o11bobo15b3o4b2o31b2o225b2o21bo9b2o4b3o15bobo 11b2o6bo19b2o6b2o109b2o34bo17bo44bo8bob3o33bobo$42b3obo8b2o31b2o106bo 56bo7bo18b3o6b2o13bo15bo7bo31b2o225b2o21bo9bo7bo15bo13b2o6b3o18bo7bo 109bo35b2o16bo2bo36b3ob2o2b2o3bobobo22b2o9bo$43bobobo3b4o4b2o88b2o103b 3o5b3o14bo24b2o337b2o24bo14b3o5b3o46bo61bobo61b2o30b4o4b2o3bo2bo22bo2b o3b2o2bo4bo$44bo2bo3b3ob2o2b2o89bo64b2o39bo7bo14b2o325b3o3b3o53b2o14bo 7bo47b2o61b2o53bo2b2o4b2o34b2o8b2o22bobobo3b2obo2bob2o$45b2o9bo59b3o 12b2o4b2o11bobo63b2o65b3o454bobo134b2o58bo2bo8b2o$76b3o22bo17bo11bo6bo 12b2o12b2o48bo70bo323bo250b2o14b2o57bo$99b2obo26bobo6bobo24b2o115bo3bo 323bo49bo198b3o75bobo$65bobo4bo12bo2b2o8bo17b2o11b2o8b2o2b2o100b2o25bo 8bobo2bo323bo48bobo40b2o119b2o30bo38b2o8b2o$53b2o9bo7bo11bo3b2o2b2o3bo bo2bo19b2o19b2o100b2o3b2o20b3o4bo2bobo373bo3bo34b2o3b2o101b2o17bo29bob 2o32b4o4b2o3bo2bo$52bo2bo3b2o2bo4bo3bo11bo7b2o3bo2bo15b2o5b2o125b2o23b o3bo3bo43bo331bo3bo8bo24b2o35b3o58b2o8bo18bobo31bo8b2o2bo18b3ob2o2b2o 3bobobo35b3o$15b2o34bobobo3b2obo2bob2o16b4o9b2o12b2o2bo2b5o72b3o75b2o 3bo45b3o8b2o322bo3bo5b3o61bo7b3o49bobo6bobo11b2o6b2o27bo2bobo3b2o2b2o 3bo22bo8bob3o34bo2bo2b2o$14b3o10b2o22bo2bo8b2o9b3o35b2o2bo3b3o6b2o67bo 81b3o35bo5bo11bo2bo260bo16bo43bo3bo3bo65bo6bo53bo6b2o12bo38bo2bo3b2o7b o33b3o33bo3bo2b2o$13bobo2bo2b2o3bo2bo20bo44bo21bo11bobo12b2o51bo39b2o 12b2o24bo26bo12bobo4b2o274b2o5b2o8b3o42bobo4b2o25b2o12b2o31bo48bo22bob o39b2o9b4o70b4o8b2o$13b2o2b2o2b2o3bobo22bobo39b3o22b2o11bo6b2o4b2o10b 2o2b2o31bo44bo5b2o5bo24bobo23b2obo12bo17bo2bo259bobo4bo2bo10bo5bo36bo 33bo5b2o5bo80bo19b2o2b2o25b2o99bo10bo$17b2o8bob2o61bo38b2o5b2o11b2o3b 3o10b2o22b2o40b3o6b2o6b3o17b2o2b2o23bo26b2o5bo2bo267bo12b2o4bobo12bobo 24bo26b3o6b2o6b3o77bo2b2o15b2o12b2o15b2o17bo90bobo$28b3o61b2o56b2o4bo 5bob2o3bob2o19bobo40bo18bo17b2o11bo14bobo2bo14b2o6b2o5bobo268bo19bo12b o26bobo25bo18bo24b3o51b3o29bobo9b2o23b3o88b2o$29b2o120bob2o2b3obobo2bo bo3bo112b3o12bo2bo17b2o13bo269bob2o5b2o23bo2bo23b2o2b2o64bobob2o50bo 30bo11b2o26bo29b2o$55bo7b2o13bo73b2o3b3o8b5o16b2o59bo9bo27bo12b2o17bo 287b2o5b2o23bobobo14bo11b2o63bo2bo3bo79b2o38b2o29b2o48b3o$54bobo6b2o 12bo2bo28b2ob2o74bobo59b3o5b3o26b2o47b2o5b2o9b2o285bo2bo12b3o76b2obo 70b2o23bo53b2o45bo$54bobo11b2o7bo2bo10bo18bobo51bo2b2o21bo47b2o13bo3bo 39b2o37b2o5b2o8b2o7bo270b2o7b2o12bo27bo9bo43b2o70b2o4b2o16bobo41bo11bo 44bobo3bo4bo$17b2o7bo28bo12bo10bo10bobo17bobo26b2o23b3o71bo13b2o3b2o 38bo24b2o7b2o22bo5bobo12bo230b2o23b5o19b2o26b3o5b3o45b2o74b2o15bo3bo 38bo2bo10bobo23b2o18bo4bo10bo$17b2o6bobo13b2o23bobo21bobo18bo26bobo25b o72bo55bobo3b2o19bobo2bo15bo18bo12bob2o222b2o4b2o23bo4bo8b2o39bo3bo13b 2o34bo90bo3bo5b2ob2o18bo10bo2bo11b2o23b2o22b2o2bo6bobo$12b2o11bobo13b 2o12b2o9b2o23bo4b2o40bo48b2o49b2o49b2o4b2o4bo2bo18bobobo3b3o8bobo6b2o 26bo203bo17b2o19bobo7b3o2bo9bo38b2o3b2o13bo34b3o89bo9bobo18bobo10bo62b 6o6bo$13bo12bo28bo2bo20b2o15bobo9b2o27b2o49b2o98bo2bo34b2o8b2o4bo2bo5b 2o22bo2bobo186bobo12bobo38b2o3bo4bo2b2o4b2o3bobo55bo34b4o99bobo18bobo 74bo2bo$13bobo38bo4bo18bobo17bo88bo95bobo3b2o10bo2bo30bo2bo4bo2bo30bo 2bo189bo12bo39bo4bo5b2o5bo2bo3b2o4b2o49b2o20b2o11bo3bo90bo8bo14b2o4bo 42bo33b2o$14b2o9bo24bo2b2ob2ob2o17bo19b2o7bo3bo15b2obo146b2o5b2o14bo2b o5b2o22bo2bobo39b2o186bo2bo23b2o7b2o3b2o32bo11bo2bo70b2o12b3o90bob2o9b 2o9bobo15b2o29bobo$23b4o22bobo2b2o5bo15b2o27bo4bo15bob2o146b2o5bo15bob o6b2o26bo5bo2bo14b2o202bobobo23b2o5bob2o2bo2bo31bo12b2o85bo73b2o17bobo 21bo17bobo13bo15bo$23b2o2bo22bo6bo8bo38bobobo191bo18bo12bob2o6b2o15b2o b2o200bo2bo7bo23bo5bobobo23b2o5bob2o21b2o71bo75bobo17bo9bo3bo7b2o19bo 12bobo11bo$22bo4bo3bo30bo2bobo36bobobo11b2o113b2o2b2o78bobo12bo24bo4bo 201b2o7b2o23bo6bo2bo23b2o7b2o21b2o70bo5bo72bo7bob2o16bo4bo27b2o12bo10b obo$21b2obob2o2bobo23bo9bo35bo4bo12b2o113b4obo9bo38bo11b2o17bo37b3o3bo 13b2o195bo5b2o17bo2bo7bo12bo112b2ob4o73b2o6b2obo18bobobo47b2o3b2o32b2o $15bo4b4o7bo24bo4bo40bo3bo131bo11bo37bobo10b2o49b2o3bo4b2o14b2o202bo 18b2o5bobo12bobo82b2o25b2ob2o108bobobo45bobo29bobo5b2o$14bobo3b4o32bo 2bo178b3o47bobo52b2o6bo2bo2bobo220b3o41bo17b2o64b2o25b2o97b2o13bo4bo 43b2o30b2o$15bo4b5o32b3o28b2o11bo2b2o183bo52bo2bo6b2o4b2o18bo187b2o74b 2o90b2o2b3o93b2o14bo3bo43bo32bo$21bo2b2o62b2o10bobo239bobo2bo22b2o5bob o186b2o167bobo159bobo$22b3o75b2o184b2o3b2o50bo26b2o5bo2bo220b2o248b2o 2bo11b2o28b2o50bobo$23bo80b2o160b2o19bo2bo53b2obo12bo17bo2bo218bo2bo 132b2ob2o113bobo10b2o29bo6b2o33bobo9bo$52b2o50bobo3b2o62b3o40b2o6b2o 19bo6b2o11bobo15b3o6bo11bo18b2o20bo12bobo4b2o199b2o5b2o4bobo16bobobo 48b2o3b2o79bo116b2o48b2o32bo8bo2bo$52b2o45b2o5bo4bo64bo40bo7bo18b3o6b 2o13bo15bo6b2o12bo18b2o34bo5bo11bo2bo183bob2o5b2o4b2o17bo2bo33b2o16bo 2bo19b2o172b2o81b2o2bo4bo3bobobo$99b2o5b2o3bobo61bo42b3o5b3o14bo24b2o 29bo5bo61b3o8b2o185bo13b3o3bo12bo20b2o5bo2bo6b2o13bo6b3o15bobo11b2o6bo 19b2o6b2o122bobo81b2obo2bob2o3bo2bo$28b2o82b2o106bo7bo15b3o52bo69bo 195bo12b2o4bobo12bobo17b2o5b4o22b2o6bo15bo13b2o6b3o18bo7bo8b2o106b2o4b o5b2o39b2o20bo18b2o8b2o$28b2o216bo52bo265bo2bo10bo5bo40bo2bo45b2o24bo 14b3o5b3o7bo4bo104bo4b2o5b2o41bo19bo$63bobo10bo164b2o323b2o8b3o119b3o 15bo7bo117bobo47b3o24bo$54bobo9bo9b3o222b3o272bo121bo40bo102b2o48b3obo 8b2o22b2o$53bo8bo2bo13bo129b2o29bo3bo459bo29bo2b2o141bo12bobobo3b4o4b 2o4b3o3b3o4b3o10b2o$16b2o30b2o2bo4bo3bobobo12b2o30b2o97b2o3b2o23bo4bo 458bobo29b3o140b3o13bo2bo3b3ob2o2b2o16bobo2bo2b2o3bo2bo$16b3o7b2o20b2o bo2bob2o3bo2bo46bo102b2o13bo8bobobo459bo3bo170bo17b2o9bo12bo7b2o2b2o2b 2o3bobo$16b2obo5b3o24b2o8b2o34b2o11bobo115b3o5bobobo461bo3bo8bo12b2o 54b2o90b2o40bo11b2o8bob2o22b2o9b4o$18bobo3bobo2bo2b2o65bo12b2o118bo2bo 4bo43bo419bo3bo5b3o12b2o54bobo56b2o53bo19bo22b3o21bo2bo3b2o7bo$17bo2bo 3b2o2b2o2b2o25bo39bobo63b3o33b2o12b2o14b2o2bo3bo42b3o8b2o6b2o358bo43bo 3bo3bo71bo58bo54b3o41b2o19bo2bobo3b2o2b2o3bo$18b2o8b2o16bo10b3o40b2o2b 2o62b2o32bo5b2o5bo59bo5bo11b2o5bobo17bo322b2o6b2o8b3o42bobo4b2o127bobo 11b2o44bo65bo8b2o2bo$47bo8bo39b2o6b2o62b3o28b3o6b2o6b3o15bo2b2o20bobo 12bobo4b2o16b3o17bobo303bo17b2o5bo2bo10bo5bo36bo20b2o12b2o98b2o12bo44b 2o61bob2o$45b3o8b2o38bo102bo18bo14bobo26bo12bo23b2o19bo12b3o274b2o12bo bo23bo12b2o4bobo12bobo24bo17bo5b2o5bo111bobo108bo$94bobo66bob4obo58b2o 2b2o23bo2bo23b2o7b2o6b2o5b2o22b3obo271b3o13bo24bo19bo12bo26bobo13b3o6b 2o6b3o104b2o2b2o3b2o70b2o7bo$42bo51b2o66bob3o62b2o11bo14bobobo23b2o5bo b2o5b3o5b2o23bobobo269bob2o23b2o5bob2o4bob2o5b2o9bo13bo2bo23b2o2b2o9bo 18bo104b2o8bo54b3o13b2o6bobo$41bo2bo60b2o56b3o3bo72b3o12bo2bo6b2o4b2o 17bo34b2o6bo2bo268bobo25b2o5bobo7b2o5b2o9bob2o10bobobo14bo11b2o143bobo 40bo10b3o9b2o11bobo$41bo2bo10bo43b2o4b2o63bo36bo9bo27bo12b2o6bo2bo2bob 2o16bo33bo2bo6b2o269bo2bo32bo25b2o4b4o6bo2bo12b3o157b2o39bobo5b2o15bo 12bo28bo7b2o$43bo10bobo20b2o20b2o65bo5b2o33b3o5b3o26b2o21b2o3bo2bo16bo 2bo5b2o18b2o4b2o279b2o15b3o15b2o20b2o3bo8bo6b2o12bo27bo9bo163bobo4bo2b o14bobo23b2o13bobo6b2o$54bobo20b2o15b2o71bob2o24b2o13bo3bo39b2o16b2ob 2ob3o12b2o6b2o17bo2b2o302bo4b2o9b2o6b2o13b2o2bo6b2o21b2o26b3o5b3o110b 2o46b2o4bo6b2o16b2o23b2o13bobo11b2o$55bo4b2o32bobo67b2ob2obo24bo13b2o 3b2o38bo18bo2b2o2bo39b2ob2o301bo5b3o2bobo3b2o6b2o10b2obo3bo3bo15b2o39b o3bo13b2o98b2o4b2o21b2o16bobo15b2o53bo12bo$43b2o15bobo33bo62b2o3b2ob3o 26bo55bobo3b2o14bo5bo40b3o12b2o293bobo3b2o24bo6bo20bo38b2o3b2o13bo104b 2o4b2o15b2o16bo17bobo22b3o38bobo$42bobo17bo8b3o22b2o60bobo4bobo5b2o20b 2o49b2o4b2o4b2o15bo2b2o55bobo270b2o21b2o2b2ob2o23bobo20b2o3bobo55bo 110bobo22b3o7b2o19bo22bo5bo26bo7b2o$42bo19b2o10bo82bobo6bo78bo2bo27b2o 15b2o6b2o31b3o271b2o26bobo25b2o4bobo12bo2bo3b2o6bo48b2o109bo24b3o28b2o 18bob2o4bobo22bo4bo$41b2o27bo3bo25b2o56bo87b2o44bo2bo4bo2bo30b2o301bo 5b2o6b2o18bo13bo13bob2o156b2o24b3o41bo6b3o6bo7bo15bo5bo$69bobo2bo24bob o65bo66b2o23b2o5b2o23bobobo4bobobo23b2o7b2o303bo2bo4bo2bo31bo12b2obob 2o183b3o37bobo6bo14bobo9bo4bo$67bo2bobo4b2o20bo65b4o65b2o21bob2o5b2o 23bo2bo6bob3o22b2o6b3o268bob2o5b2o25bobo4bobobo23b2o5bob2o9b2obobo3bo 2b2o176b3o38bo21b2ob2o7bobo5bo2bo$67bo3bo5bo20b2o64bo3bo88bo19bo12bo 12b3o12bo288bobo6b2o23b2obo6bo2bo23b2o7b2o9b2o3bo3bo2b2o142b2o32b3o61b o2bo8bo6b3o6bo$67bo7bobo86bo2bo24b2o63bo18bobo12bobo23bobo4b2o282bo18b o13b3o11bo12bo30b2o3bo2bo146bobo21b2o72bo3bo22bobo$68b3o4b2o88b3o24b2o 63bo2bo7bobo6bo40bo5bo11b2o270b2o10b2o4bobo12b2o9bobo12bobo27bo2bo4bo 46b2o102bo22bo13bo11b2o45bo27bo$52b2o11bo192b2o8b2o55b3o8b2o270b2o11bo 5bo40bo17b2o9bo3bo50b2o102b2o21bobo10bobo10b2o$52b2o10bobo102b2o98bo 57bo280b2o8b3o55bobo7b2o10bobo179b2o11b2o$64b2o103b2o447bo58b2o210b2o$ 68b2o22b2obo581bo210bobo51b2o$68bobo21bob2o147b2o3b2o638bo5b2o6bo39b2o $63b2o5bo152b2o19bo2bo16b2o430b2o3b2o123b2o33bob2o22b2o5b2o5b2o49bo$ 63b2o5b2o13b2o87b2o6b2o19bo6b2o11bobo15b3o6bo13b2o15b2o415bo2bo19b2o 102b2o34b2obo36bobo48b2o12b2o$85b2o87bo7bo18b3o6b2o13bo15bo6b2o31b2o 380b2o30bo6b3o15bobo11b2o6bo19b2o6b2o55bo138b2o$175b3o5b3o14bo24b2o 436b2o31b2o6bo15bo13b2o6b3o18bo7bo98b2o46bo11b2o$40bo136bo7bo14b2o517b 2o24bo14b3o5b3o43b3o53b2o44b3o11b3o7b2o$40b3o699b3o15bo7bo45bo100bo14b 2obo5b3o$43bo698bo72bo16bo82b2o15bobo3bobo2bo2b2o31bo$42b2o787b2o98bo 2bo3b2o2b2o2b2o29b2obo$166b2o579bo83bobo98b2o8b2o23b4o5bo$75b2o89b2o3b 2o27b3o575b2o182b2o7bo3bobo2bo$76bo94b2o27b3o62b3o411b3o63bob3o23b2o3b 2o156bo25b2o2b2o3bo3bo2bo$76bobo110bo10b3o62bo415bo65b2obo8bo13b2o105b 2o29b2o23b3o27b2o2bo5b2o$77b2o110b3o5b3o66bo413bo66bob2o6b3o120bo16b2o 14bo25bo$60b2o96b2o12b2o18bo4b3o44bo459bo43b3obo3bo121bobo17bo12b2o25b 2o$60bo98bo5b2o5bo18b2o4b3o42b3o8b2o431b2o6b2o8b3o49b2o14b2o12b2o90b2o 18bobo$58bobo95b3o6b2o6b3o16b2o41bo5bo11b2o413bo17b2o6b2o11bo5bo36bo 22bo5b2o5bo112b2o5bo$58b2o96bo18bo17b2o25b2o12bobo4b2o10b2o6b2o390b2o 12bobo16b2o18b2o4bobo39bo15b3o6b2o6b3o115b2o45b3o$75b2o116b3o23b3o13bo 18bo6b2o17bo371b3o13bo18bo25bo12b3o24bobo14bo18bo114b2o6b3o25bo10b3o$ 76bo7b3o102b2o27bob2o23b2o6bobo5b2o16bobo12b2o355bob2o23b2o6bobo4b3o6b 2o22b3obo23b2o2b2o145b2o2b2o3b4o21bobo$41b2o20b2o11bobo5bo104bo2bo9bo 14bobo13b3o9b2o5b2obo5bo18bo13b3o353bobo25b2o5b2obo4b2o7b2o23bobobo14b o11b2o120b2o17b2o13b4o21bobo$41b2o15b2o4bo12b2o4b3o107bo8b3o12bo2bo6b 2o3b2obo24bobo6b2o23b2obo352bo2bo18bo23b2o21bo8bo2bo12b3o133bo17bobo8b o3bo20b2o4bo$58bobo3bobo100bo9bo12bo4bo9bo12b2o6bo2b4o2bo3bo20bob2o5b 2o25bobo352b2o16bo25b3o21bo9b2o12bo27bo9bo96bobo11b2o4bo10bob2o20bobo 15b2o$60bo4b2o2b2o96b3o5b3o13bo3bo8b2o21b2ob5o4b2o12b2o40bo2bo360b4o6b o3bo12b2o6bobo20bobo5b2o16b2o26b3o5b3o82b2o12b2o12bo4b2o24bo9bo17bobo$ 60b2o7b2o84b2o13bo3bo19b2o18b2o17bobo3bobo11b2o35bo5b2o360b2o2bo10bo 12b2o6b2o19b2o4bo2b2o7b2o39bo3bo13b2o70b2o24bobo29b3o7b2o19bo$155bo13b 2o3b2o38bo19b2o5b2o18b2o26bobo365b2o2bo8bo44b2o4bo2b2o8bo38b2o3b2o13bo 37b2o4b2o47b2o2b2o29b3obo27b2o$112b3o41bo55bobo3b2o13b2o5b2o19b2o21b2o 2b2ob2o358b2o5bo2bo3b2o3b3o56b2o3bobo55bo37b2o5bobo46b2o34bo3bo$114bo 40b2o49b2o4b2o4b2o13b3o4bo43bobo3b2o359b2o6b2o6bo61b2o4b2o4b2o49b2o38b o4bo8b2o68b2o5bo3bo$41b2o27b2o41bo91bo2bo9b2o33b2o24bo5b3o2bobo3b2o 353b2o33b2o6b2o18bo25bo2bo102bobo23b3o42bo6bob3o$41bo22b2o4b2o134b2o 11bo32bo2bo24bo4b2o9b2o354bo32bo2bo4bo2bo15bobo26b2o103bo11bo13bobo10b 3o29bobo5b3o$39bobo22b2o100bo27b2o22bobo5b2o25bobo5b2o15b3o15b2o353bob o5b2o25bobo4bobobo15b2o6b2o5b3o22b2o103b2o15bo9bo2bo29b2o6bo$39b2o124b 3o2b3o21b2o21b2obo5b2o23b2obo5bo2bo32bo353b2obo5b2o23b2obo6bob3o22b2o 5b2o23b2o100bo3b2o10b2o2bo13bob2o37bo11b2o$164b3obo68bo13b3o6bobo25b2o 5bobo372bo13b3o9b3o12bo19b2o67bo53bo4bo11bo2b2o9bo2bo2b2o36bobo10b2o$ 152b2o9bo4bo67bobo12b2o8bob2o23b2o5bob2o364b2o4bobo12b2o24bobo17b3o61b obo3bo7b3o44bo2bo15bo10b3o42b2o$152b2o8b2o3bo38bo11b2o8bo8bo24b3o13bo 372b2o11bo5bo40bo17bobo63bo10b4ob2o41bo2bo15bo25bob2o23b2o$56b2obo51b 2o49bo3b2o37bobo10b2o7bo35b2o12bobo4b2o365b2o8b3o65b2o65bo11b2o2bo41b 2o43b2obo22bobo$56bob2o5b2o45b2o49b2o40bobo19b3o48bo5bo11b2o363bo148b 3o41b2o69bo5b2o$64bobo44bo51b5o38bo78b3o8b2o494b2o11bobo100b2o14b2o5b 2o$49b2o13bo222bo569b2o31b2o16b2o$49b2o12b2o138b2o3bo531bo3b2o111bo2b 2o2bo25bobo$183b2o19bo3b2o9bo519b2o3bo19b2o91b2ob4obo26bo62bo$134b2o6b 2o19bo6b2o11bobo15b3o4b2o9bo21b2o463b2o31b2o4b3o15bobo11b2o6bo19b2o6b 2o44bo2bo2bo26b2o59b3o$92b3o39bo7bo18b3o6b2o13bo15bo7bo9bo21b2o463b2o 17b3o11bo7bo15bo13b2o6b3o18bo7bo48b2o87bo$94bo40b3o5b3o14bo24b2o575b2o 24bo14b3o5b3o138b2o$93bo43bo7bo14b2o53b3o3b3o507b3o53b2o14bo7bo$89bo 828b2o$39b2o48b2o128bo509bo188bo$40bo47bobo128bo509bo49b3o134bobo$40bo bo83b2o31bo59bo509bo49b3o39b2o93b2o$41b2o83b2o3b2o92b2o552b3o10bo23b2o 3b2o111b2o$131b2o24b3obo62b2o556b3o5b3o23b2o117bo$147bo8bob2o66bo510bo 44b3o4bo145bobo$147b3o6b2obo567b2o8b3o42b3o4b2o145b2o$82bo35b2o12b2o 16bo3bob3o43bo524b2o11bo5bo68b2o12b2o87b2o$39b2o40bobo35bo5b2o5bo16b2o 49b3o8b2o6b2o506b2o10b2o4bobo12b2o25bo28bo5b2o5bo88bo$40bo39bo35b3o6b 2o6b3o20bo36bo5bo11b2o4bo2bo17bo477bo10bo18bo13b3o23bobo24b3o6b2o6b3o 83bobo11b2o21b2o$27b2o11bobo37bo3b2o30bo18bo16bo39bobo4b2o36bobo12bo 463b2o8bobo6b2o23b2obo23b2o2b2o20bo18bo83b2o12bo5b2o15b2o$28bo12b2o36b 2o3bo66bobo24b3o12bo23bo2bo17bo12bob2o460bobo8bob2o5b2o25bobo14bo11b2o 135bobo4bobo$28bobo51bo2bo61b2o2b2o23bob3o22b2o6b3o4bo2bo5b2o26bo505bo 2bo12b3o144b2o2b2o5bo$29b2o2b2o47b2o63b2o11bo14bobobo23b2o7b2o5bobo5b 2o22bo2bobo486bo18b2o12bo27bo9bo109b2o8b2o$33b2o40bo5b2o77b3o12bo2bo6b 2o22b2o9bo32bo2bo470b2o14bo4b4o24b2o26b3o5b3o$75bo4b2ob3o39bo9bo27bo 12b2o7b2o22b3o42b2o465b2o4b2o13bobo3b2ob2o13b2o39bo3bo13b2o$81b2obobo 38b3o5b3o26b2o21b2o4b2o17bobo6b2o22b2o3bo454bo17b2o21bo3bo3b2o13bo38b 2o3b2o13bo$81b2o3b2o25b2o13bo3bo39b2o16bo2bo17b2o6b2o22b3obob2o436bobo 12bobo37b3o6b2o9b2o3bobo55bo97b2o28b2o$34b2o46b2o2bo26bo13b2o3b2o38bo 18b2o42bo7b3o4bo439bo12bo42b2o14b2o4b2o4b2o49b2o96b2o4b2o23bo$28b2o4b 2o41b2o4b3o28bo55bobo3b2o13bo44b2o8bo3bo3b2o430bo2bo23b2o7b2o3b2o18b3o 12b2o9bo2bo152b2o23bobo$28b2o45bo2bo5bo6b2o20b2o49b2o4b2o4b2o57b2o10b 3o2bo2bo429bobobo23b2o5bob2o2bo2bo5b2o10b3o12bo11b2o179b2o$74bo2bo13b 2o70bo2bo44b2o6b2o26bo437bo2bo31bo5bobo25b2o5bobo22b2o$75b2o87b2o44bo 2bo4bo2bo30bo2bo430b2o32bo6bob2o23b2o5bob2o21b2o$152b2o22b3o5b2o4bo18b obobo4bobo2bo22b2o5bo2bo434bob2o25bo2bo4b3o13bo$152b2o23b2o5b2o4bobo 15b3obo6bo26b2o6bobo433bo2b2o2b3o21b2o6b2o12bobo82b2o106bob2o$174b2o 14b2o3bo12b3o9b2obo12bo18bo441b2o45bo17b2o64b2o98b2o6b2obo$29b2o79b2o 62b3o17bobo25bo12bobo4b2o442b2o2bo5b2o6bobo55b2o5b2o157bobo$28bobo79b 2o63bobo17bo40bo5bo11b2o430b2o3b2o11b2o64b2o158bo14b2o$11bo16bo147b2o 65b3o8b2o449bo15b2o46bo160b2o13b2o$b2o8b3o13b2o58b2o156bo447bo26bo2bo$ b2o11bo5bo66b2o598b2o4bo2bo22bobobo49bo3b2o$13b2o4bobo12bobo648bob2o5b 2o23bo2bo49b2o3bo19b2o$20bo12bo127b2o3bo518bo19bo12bo20b2o31b2o4b3o15b obo11b2o6bo19b2o6b2o41b2o$2o7b2o23bo2bo103b2o19bo3b2o14b2o501bo12b2o4b obo12bobo17b2o31bo7bo15bo13b2o6b3o18bo7bo41bobo$2obo5b2o23bobobo53b2o 6b2o19bo6b2o11bobo15b3o4b2o14b2o15b2o484bo2bo10bo5bo89b2o24bo14b3o5b3o 42bo$3bo15bo15bo2bo53bo7bo18b3o6b2o13bo15bo7bo31b2o485b2o8b3o121b2o14b o7bo110b2o$3bo14b2o16b2o55b3o5b3o14bo24b2o551bo258bo$o2bo7bobo4bobo74b o7bo14b2o833bobo$b2o5bo2bo2bo25b2o911b2o$10bo3bo26bo41bo739b2o29b2o$6b o2b2o2b2o21b2o3bobo35b2o2bo739b2obo22b2o3b2o$6b2ob2o25b2o4b2o34bo5bo 112b2o8b2o618bo8bo12b2o$b2o5bo68b2o2bobo5b2o39bo62b2obo2bob2o3bo2bo 614bo9b3o$o2bo74b2o3bo5b2o39b2o61b2o2bo4bo3bobobo552b2o16bo43bob2o4bo 121b2o$obobo23b2o5b2o42b3o47b2obo65bo8bo2bo534bo17bo2bo4b2o8b3o43b2o4b 2o13b2o12b2o91bo$bo2bo23b2o5b2obo89bo2b3o65bobo9bo519bo12bobo24b2o11bo 5bo58bo5b2o5bo90bobo11b2o$5bo12bo19bo37b2o12b2o26bo8bobobo56bo19bobo 518b2obo12bo17bo2bo16b2o4bobo12bo26b2o13b3o6b2o6b3o73b2o12b2o12bo$2bob o12bobo18bo38bo5b2o5bo27b3o5bobobo56b2o539bo26b2o5bo2bo5bo18bo12bob2o 24b2o13bo18bo73b2o24bobo$18bo16bo2bo35b3o6b2o6b3o27bo2b3o2bo43bo13bobo 537bobo2bo22b2o5bobo5bobo6b2o26bo21bo5b2o124b2o2b2o$36b2o36bo18bo26b2o 3bob2o42b3o8b2o543bo2bo32bo6bo2bo5b2o10bo11bo2bobo14bo10bobo124b2o$ 126b2o36bo5bo11b2o13b2o529b2o41bo2bo15b3o4b2o6bo2bo12b3o9b3o$123bo3bo 21b2o12bobo4b2o25b2o548bobo5b2o6b2o25bo2b2obo2bo6b2o12bo9bob3o13bo9bo$ 122bobo23b3o13bo579bo4bo4bo2bo5b2o6bo2bo10b3o3bo2bo2b2o21b2o8b4o14b3o 5b3o$118b2o2b2o23bob2o23b2o5bob2o558b3o3bo4bo2bo13b2o11bo4bobo18b2o19b o19bo3bo13b2o63b3o2bo20b2o$29b3o86b2o11bo14bobo25b2o5bobo544b2o12bobo 8b2ob2o26bo8bo17bo38b2o3b2o13bo63b3o2bob3o11bo4b2o4b2o$13b2o14bo2b3o 96b3o12bo2bo7bo24bo545bo2bo10bobo9b2o28b2o5b2o13b2o3bobo55bo63bo2bo2bo b3o2b2o7b2o9b2o$13b2o14b2o4bo60bo9bo27bo12b2o6b3o24b2o559b5o15b2o26bo 14b2o4b2o4b2o49b2o60b2o2bo10b2o7b3o$32bob2o3bo56b3o5b3o26b2o27bo19b2o 544bo2bo12b2o16bo2bo5b2o13bo3bo26bo2bo110bo3bo19b2o$34b2o3bo44b2o13bo 3bo39b2o17b2o18b2o27bo515bo2bo5b2o22bo2bobo4bo2bo14bo17bo11b2o111b4o6b 2o$34b2o3bo44bo13b2o3b2o13b2o23bo17b2o41bobo3bobo514bobo6b2o26bo5bobo 2bo22b2o5bobo22b2o22bo86b2o8bo$34bobo48bo33b2o20bobo3b2o46bo9b2o4bo 516bo18bo12bob2o7bo26b2o5bo2bo21b2o22bo3b3o80bo$33bo2bo47b2o15bo16bo 16b2o4b2o4b2o45bobo8bo534b2o4bobo12bo10b2obo12bo17bo2bo44bo2bo3bo76bob o24b2o$34b2o64b3o31bo2bo44b2o11bo532b2o11bo5bo26bo12bobo67bo4bo9b2o65b o25bobo$99bo2b2o31b2o25bo18bo2bo543b2o8b3o47bo7bo9bo2bo9bo38b2o3bo8b2o 44b3o46bo$39b2o58bo3bo19b2o21bob2o5b2o4bo20bobo553bo58b2o7b2o10bobo42b o54bo48b2o$21bo17b2o59b2obo19b2o21bobo6b2o4b3o16b2obo18b2o7b2o583b2o 20bobo37bo2b2o56bo$6b2o12bobo16b2o61b2o43bo18bo13b3o18bo2bo6bobo605bo 38bo2bo115bo$5b3o13bo18bo40b2o64b2o16bobo12b2o22b2o7bo645bo115b3o8b2o$ 4bob2o23b2o6bobo39b2o15bobo34bo11b2o17bo36bo9b2o601b2o3b2o145bo5bo11bo 2bo$3bobo25b2o5b2obo55bo2bo33bobo10b2o59b2o608bo2bo19b2o111bo12bobo4b 2o$3bo2bo91bob2o32bobo64b2o6bo573b2o20b3o7bo6b3o15bobo11b2o6bo19b2o6b 2o60b2obo12bo17bo2bo$4b2o5bo89bo33bo64bo2bo579b2o31b2o6bo15bo13b2o6b3o 18bo7bo59bo26b2o5bo2bo$10bobo26b2o60b2o98b3obo597bo5bo29b2o24bo14b3o5b 3o59bobo2bo22b2o5bobo$9b2ob2o2b2o21b2o91b2o3bo67bo597bo5bo54b2o14bo7bo 61bo2bo32bo$10b2o3bobo94b2o19bo3b2o9bo47bobo604bo5bo48b2o91b2o$4b2o3bo bo2b3o5bo40b2o6b2o19bo6b2o11bobo15b3o4b2o9bo21b2o23bo762bo3b2o22b2o$4b 2o9b2o4bo41bo7bo18b3o6b2o13bo15bo7bo9bo21b2o24bo2bo8b2o595b3o48bo3bo 95b2obob3o22b2o$4b2o15b3o15b2o23b3o5b3o14bo24b2o80bobobo3b2obo2bob2o 642bo4bo36b2o56bo4b3o7bo$5bo32bo2bo24bo7bo14b2o53b3o3b3o44bo2bo3b2o2bo 4bo585b2o57bobobo8bo21b2o3b2o51b2o3bo3bo8b2o$4bobo5b2o25bobo156b2o9bo 588bobo58bobobo5b3o21b2o56bo2bo2b3o10b2o$3b2obo5b2o23b2obo107bo61bobo 587bo15bo43bo4bo2bo90bo26b2o$23bo13b3o108bo657b2o8b3o42bo3bo2b2o81bo2b o30bo2bo$16b2o4bobo12b2o16b2o91bo657b2o11bo5bo66b2o12b2o42bo2bo5b2o22b o2bobo$4b2o11bo5bo31b2o3b2o756b2o4bobo12bobo20b2o2bo26bo5b2o5bo43bobo 6b2o26bo$4b2o8b3o43b2o82b2o679bo12bo26bobo22b3o6b2o6b3o41bo18bo12bob2o $14bo129b2o17bo641b2o7b2o23bo2bo23b2o2b2o18bo18bo59bobo12bo$162bobo12b o627b2obo5b2o23bobobo14bo11b2o79b2o17bo$47b2o12b2o81bo18bo12bob2o628bo 15bo15bo2bo12b3o92b2o$48bo5b2o5bo81bobo6b2o5b2o19bo627bo14b2o16b2o12bo 27bo9bo$45b3o6b2o6b3o78bo2bo5b2o4b2o16bo2bobo617b2o4bo2bo7bobo4bobo29b 2o26b3o5b3o44b3o$45bo18bo79bo2bo12bo17bo2bo599bo17bobo4b2o5bo2bo2bo25b 2o39bo3bo13b2o33b2o$179b2o599bobo17b3o12bo3bo26bo38b2o3b2o13bo29bo3bo$ 144bo2bo618b3o12bo19b2o8bo2b2o2b2o21b2o3bobo55bo29bo3bo$144b2o618bob3o 22b2o5b2o11b2ob2o25b2o4b2o4b2o49b2o29b2o18bo18b2o$158b2o603bobobo23b2o 5b3o5b2o5bo38bo2bo80bo18bo18b2o$157bobo19b2o582bo2bo6b2o30bo2bo44b2o 94bo5bo$153bo5bo19b2o583b2o6bo2bo29bobobo23b2o5b2o23b2o82bo$144b2o7bo 4bo614b2o4b2o18b2o5bo2bo23b2o5b2obo21b2o82bo$143bo2bo6bo25bo597b2o2bo 17b2o9bo12bo19bo$143bobo2bo6bo15b2o5bobo596b2ob2o25bobo12bobo18bo63b2o 42b3o$144bo26b2o5bo2bo582b2o12b3o42bo16bo2bo63b2o$145b2obo12bo17bo2bo 581bobo74b2o87bobo$147bo12bobo4b2o596b3o31b2o129b2o16b2o$161bo5bo11bo 2bo583b2o30bo2bo129bo16b2o17bo$168b3o8b2o582b2o7b2o23bobobo164bobo$ 170bo592b3o6b2o22b3obo50b2o3b2o109bo12b3o$783bo12b3o54bo2bo19b2o69b3o 6b2o22b3obo$776b2o4bobo33b2o30bo6b3o15bobo11b2o6bo19b2o6b2o20b2o7b2o 23bobobo$764b2o11bo5bo34b2o31b2o6bo15bo13b2o6b3o18bo7bo23b2o30bo2bo$ 764b2o8b3o97b2o24bo14b3o5b3o23b3o31b2o$774bo64b3o57b2o14bo7bo24bobo4b 3o9b2o$841bo106b2o4b2o3bo7bobo$840bo112b2o2bobo7bo$954bo5bo22b2o$933b 2o20b2o2bo23b2o$928b2o3b2o13b2o9bo$844b2o82b2o17bo2bo$826bo17b2o101bob obo23b2o5b3o$811b2o12bobo16b2o102bob3o22b2o5b2o$810b3o13bo18bo81b2o12b 2o7b3o12bo19b2o$809bob2o23b2o6bobo81bo5b2o5bo22bobo4b2o11b3o$808bobo 25b2o5b2obo78b3o6b2o6b3o20bo5bo11bobo$808bo2bo113bo18bo27b3o8b2o$809b 2o5bo157bo$815bobo26b2o$814b2ob2o2b2o21b2o$815b2o3bobo$809b2o3bobo2b3o 5bo$809b2o9b2o4bo$809b2o15b3o15b2o$810bo32bo2bo$809bobo5b2o25bobo$808b 2obo5b2o23b2obo$828bo13b3o$821b2o4bobo12b2o$809b2o11bo5bo$809b2o8b3o$ 819bo! #C [[ THUMBSIZE 2 THEME 6 GRID GRIDMAJOR 0 SUPPRESS THUMBLAUNCH ]] #C [[ AUTOSTART ]] #C [[ ZOOM -3.5 AUTOSTART OFF ]]
Pattern type Gun
Number of cells 26342
Bounding box 990×979
Period 416
Barrels 1
Discovered by Dave Greene
Year of discovery 2003

p416 60P5H2V0 gun is a period 416 gun that was constructed by Dave Greene on April 11, 2003 to fire copies of the 60P5H2V0 spaceship.[1] It consists of 64 period 416 glider guns driving 60 Herschel-based glider inserters to produce four construction salvos totalling 63 gliders. It was constructed independently (though using the same glider synthesis) of the similar p690 60P5H2V0 gun.

Videos

The gun firing several spaceships to the right

References

  1. 2c5-spaceship-gun-p416.rle from Golly's pattern collection.